Home

Wie zijn wij

Het Techniekpact is getekend door bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers, de regio’s en het Rijk. De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn voor de landelijke afspraken verantwoordelijk voor de acties die binnen hun portefeuille vallen. Het projectteam van het Techniekpact is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De ondersteuning van Het Techniekpact gebeurt vanuit het Platform Talent voor Technologie