Home

Verzilver je talent

Meer studenten aan de slag met innovaties binnen interdisciplinair talentenprogramma

Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. Daarom is er 'Verzilver je talent', het talentenprogramma dat verbindt. Binnen dit programma werken ondernemers (met name MKB) en studenten uit MBO, HBO en WO samen aan innovatieve oplossingen op basis van bestaande vragen uit het bedrijfsleven. Inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overs) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden.

Studenten beschikken over technische en soft skills die nodig zijn om in (MKB-)bedrijven innovaties tot stand te brengen. Ook leert de ervaring dat bedrijven studenten eerder aannemen na een kennismaking via een talentenprogramma. Op de langere termijn dragen  de bedrijven en studenten zo samen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven zoals op het gebied van klimaat en energie, voedsel, zorg en mobiliteit.

Binnen 'Verzilver je talent' staan de thema's FoodTech, HealthTech, EnergyTech en FinTech centraal. 

Er wordt samengewerkt met de Universiteiten Utrecht en Maastricht, TU/eindhoven, ErasmusUniversity, InHolland en MBO-instellingen:Wellant en Lentiz. Allereerst gaan in het studiejaar 2018-2019 twee pilots van start: Vertikal Farming in Greenport Zuid-Holland en FinTech in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

meer