Home

STEM Teacher Academy

Het programma STEM Teacher Academy* (2014 - 2017) heeft een bijdrage geleverd aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. STEM Teacher Academy stelde (aankomende) docenten in staat te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen, namelijk:

- De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.

- De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).

- Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.
 

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het programma liep van 2014 - 2017 en droeg bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.

meer

BedrijfsDOT Collegetour

Leerlingen en leerkrachten leren van en...

Het team van de Groene Ring in Duiven stelt onderzoekend en ontwerpend leren centraal.

Chemie in Limburg

Remco van Grootel vertelt over het succesverhaal van de DOT Scheikunde in Limburg.

Vmbo en vwo doen samen aan tech

Janke Westerhuis en Renée Prins vertellen over de ontstane samenwerking tussen vmbo- en...

Brugfunctie tussen vwo en wetenschap

Carin Werner-IJgosse vertelt over haar ervaringen bij het Advanced Research Center for...

Steeds meer collega's zeggen: dat wil ik...

Cindy Postma liep stage bij twee bedrijven die zich bezighouden met de toepassing van...

Bouwen aan een duurzaam netwerk van...

James Serra vertelt over wat de bedrijfsstages hem hebben opgeleverd.

Meer