Home

Zorgen voor aantrekkelijk leraarschap in de techniek

In Nederland kiezen steeds minder mensen voor het leraarschap in de techniek. In het vmbo en mbo is de vergrijzing groot en lopen tekorten aan leraren op. De ambitie van het Techniekpact - meer jongeren die kiezen voor een bètatechnische opleiding en carrière - vraagt natuurlijk wel om genoeg én goede leraren.

Onder leiding van Techniekpact-aanjager Doekle Terpstra heeft landsdeel Zuidoost in een kleine denktank van ‘Omdenkers’ nagedacht over nieuwe oplossingen om dit vraagstuk van het lerarentekort aan te pakken en Nederland te verzekeren van voldoende en goede leraren voor nu en de toekomst. De oplossingsrichting die bedacht is ligt in meer mobiliteit van personeel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Juist als mensen meer tussen deze twee werelden kunnen “circuleren” of twee banen kunnen combineren, wordt het leraarschap voor een grotere doelgroep aantrekkelijk én is er een continue wisselwerking van up to date kennis uit het bedrijfsleven dat via de leraren in het onderwijs komt.

meer