Leven Lang Ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Mede door maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Voor bedrijven en organisaties is het de kunst om daar op mee te bewegen en te zorgen dat kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date is. Zeker in de techniek en technologie waar het draait om innovatie en vernieuwing is dit niet alleen heel belangrijk maar extra uitdagend. De vraag naar medewerkers is nu al groter dan het aanbod.  

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is binnen elke Techniekpactregio een belangrijk thema. In de ene regio is het verder ontwikkeld dan in de andere. De regionale basis voor deze, vaak publiek private, samenwerking werkt daarbij goed. Zo kan worden ingespeeld op de specifieke vraag van de betreffende regio en maatwerk worden geleverd aan het individu. Ook brengt het onderwijs,  gemeentes, provincies, de sectoren en andere regionale partijen in de gelegenheid actief deel te nemen en naar bundeling van financiering ook te kijken. Voorbeelden hiervan zijn de Scholingsalliantie Noord, de Techniekcoalitie in Limburg, het Gelders Vakmanschap en de Overijsselse Techniekuitdaging. Uitgangspunt daarbij is dat een individu, met zijn of haar eigen individuele loopbaanbudget, gefaciliteerd wordt in het keuze- en scholingsproces naar een kansrijk beroep en niet zelf op zoek hoeft te gaan naar informatie en regelingen.

Vanuit het Rijk maar ook vanuit de regio’s komt er de komende jaren veel extra inzet op scholing, ontwikkeling en samenwerking in het kader van het herstel van de arbeidsmarkt. De vraag naar mensen die belangrijke maatschappelijke uitdagingen als de energie-, klimaat- en digitaliseringstransities kunnen uitvoeren, is daarbij een extra aandachtspunt. Juist crises, zoals nu bij de coronacrisis, laten zien hoe belangrijk scholing binnen en tussen sectoren is. Voor een overzicht van een aantal regelingen kijk hier.

MKB!Idee
Ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren, kunnen via het programma ‘MKB!Idee’ in aanmerking komen voor ondersteuning. Een succesvol programma dat net haar derde jaar is in gegaan. Ondernemers sporen zelf knelpunten op die hen ervan weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal en bedenken daar een innovatieve oplossing voor. Op MKBideenetwerk.nl staan alle projecten en hun aanpak. Aanpakken die anderen ook kunnen inspireren.

Voor 2023 is de inzet van het Techniekpact:

  • toename van het aantal omscholingen naar en bijscholing in de technische beroepen
  • het onder de aandacht brengen van financieringsregelingen en toepassingsmogelijkheden
  • het borgen van het perspectief in de technische beroepen in de digitale provinciale LLO-portalen

De uitvoering, ondersteuning en coördinatie van initiatieven, activiteiten en programma’s vindt plaats vanuit de regio.

Aan de slag
Onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met ‘leven lang ontwikkelen’, helpt het team van Techniekpact graag op weg.