Lerarentekort & professionalisering

Voor bètatechnisch onderwijs is het belangrijk dat scholen over voldoende en kwalitatief sterke leraren beschikken. Een goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties draagt daar in hoge mate aan bij. Net als de differentiatiemogelijkheden (zowel in opleiding als inzet) en het loopbaanperspectief. Om blijvend te professionaliseren is het cruciaal dat onderwijsinstellingen een lange termijn visie hebben en dit vertalen naar strategisch HRM-beleid.

 

Hybride docentschap
De mate waarin hybride docentschap, waarbij professionals een baan in het onderwijs combineren met een andere baan, bijdraagt aan het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is groot. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Techniekpact is uitgevoerd. Het creëert meerwaarde voor zowel onderwijs als bedrijven en er ontstaat een win-winsituatie. Tot voor kort werden hybride docenten door het onderwijs vooral gezien als oplossing voor het groeiende lerarentekort. Inmiddels zetten onderwijsinstellingen het in om goed en innovatief technisch beroepsonderwijs te bieden. Deze verschuiving, van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering, maakt dat bedrijven ook meer open staan voor samenwerking. 

Hybride docenten leggen niet alleen de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs maar zijn zelf, in persona, de verbinding. Het aantal bedrijven en onderwijsinstellingen dat met hybride docentschap aan de slag gaat groeit. Niet alleen vanuit de gedachte van urgentie maar ook omdat dit gewoon slim is. Het onderwijs haalt op deze manier de actualiteit binnen. Voor het bedrijf is het interessant vanuit het oogpunt van klantenbinding en promotie maar ook omdat hiermee de toekomst van de sector veilig gesteld wordt. 

Voor meer informatie over hybride docentschap kijk hier.

Professionalisering
De kwaliteit van onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Om onderwijs actueel te laten zijn in de snel veranderende samenleving, is het belangrijk dat leraren hierop mee bewegen en de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen.

Een goede samenwerking met het bedrijfsleven draagt daar aan bij. Het maakt dat actuele kennis en ervaring snel wordt gedeeld, netwerken verrijkt en leraren geïnspireerd.

De samenwerking kan op verschillende manier vorm worden gegeven. Regionale netwerken en partners van het Techniekpact bieden een scala aan mogelijkheden. Van oriënterende bedrijfsbezoeken tot aan verdiepende masterclasses of ontwikkelteams voor leraren.

Voor 2023 is de inzet van het Techniekpact om:

  • hybride docentschap een plek te geven op regionale agenda’s en in sectorplannen
  • lerarenopleidingen meer aan te laten sluiten bij de kennis en ervaring van zij-instromers

De uitvoering, ondersteuning en coördinatie van initiatieven, activiteiten en programma’s vindt plaats vanuit de regio, onder andere via Sterk Techniekonderwijs (vmbo); Regionale VO-HO netwerken (havo/vwo); Katapult (mbo/hbo).

Aan de slag
Onderwijsinstellingen bedrijven, branchesorganisaties en samenwerkingverbanden die aan de slag willen met professionalisering of specifiek hybride docentschap, helpt het team van Techniekpact graag op weg.

Bijlages en downloads

Download
Circulaire carrieres Zuidoost Nederland, aanbevelingen (2018)
Download
Circulaire carrieres Zuidoost NL, geleerde lessen (2018)
Download
STEM Teacher Academy , Docentenstages en gastlessen (2017)
Download
Grensloze carrieres op een grensloze arbeidsmarkt (2016)