Home

Techniekcoalitie Oost

Contact

Henk Boes

h.boes@ptvt.nl

06-28773834

In landsdeel Oost bundelen werkgevers-organisaties en opleidingsfondsen de krachten om het belang van de technische sector in de regio te onderstrepen. Samen vormen zij de Techniekcoalitie Oost. Deze coalitie is aanspreekpunt en belangenbehartiger van de sector voor ondernemer, onderwijs en overheid in de provincies Gelderland en Overijssel.

Koninklijke Metaalunie
Toine Straatman
Regiosecretaris Gelderland & Flevopolder
06 51 80 39 02
straatman@metaalunie.nl

Koninklijke Metaalunie
Margriet Bouma
Regiosecretaris Oost-Nederland
06 53 42 14 98
Bouma@metaalunie.nl

OTIB / Wij Techniek
Robert-Jan de Vries
Regiomanager Gelderland,
Overijssel & Noord-NL

06 20 93 52 08
rj.dvries@otib.nl

Bouwend Nederland
Anne de Jonge
Adviseur Onderwijs
& Arbeidsmarkt

06 11 36 73 99
ae.dejonge@bouwendnederland.nl

FME
Leendert Remmelink
Business Development
Manager

06 50 64 79 32
leendert.remmelink@fme.nl

VNO-NCW Midden
Rob Oostermeijer
Hoofd Beleidszaken
06-53517388
oostermeijer@vno-ncwmidden.nl

Techniek Nederland
Berthold van Benthem
Regiomanager Gelderland,
Limburg & Overijssel

06 12 13 54 94
b.vanbenthem@technieknederland.nl

 

Gezamenlijk maken zij zich sterk voor de ondernemers in de sector:

  • voor een goed ondernemersklimaat;

  • voor voldoende gekwalificeerd personeel;

  • en voor ontwikkeling van werkgever én werknemer.

Of het nu gaat om nieuwe trends, innovaties of distributies technologisering, circulaire economie of de klimaatagenda: de Techniekcoalitie Oost zoekt de samenwerking op. Zowel onderling als met andere partijen, om deze uitdagingen zo veel mogelijk om te zetten in kansen voor regionale ondernemers.

Er wordt nauw opgetrokken met de provincies om effectieve projecten op te zetten. Voorbeelden hiervan zijn:

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap
Om het tekort aan technisch personeel in Gelderland aan te pakken hebben de provincie Gelderland en OTIB, Metaalunie en FNV de handen ineen geslagen en in mei 2018 het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap gepresenteerd.Hiermee stimuleren vakbonden, brancheorganisaties en O&O-fondsen de (om)scholing van vakmensen in de techniek, ondersteunen zij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en bevorderen ze het levenlang ontwikkelen.


Overijssels Vakmanschap
Overijssel pakt het tekort aan technisch personeel daadkrachtig aan met het actieplan ‘Overijssels Vakmanschap’. Hierin werken de provincie Overijssel en Overijsselse bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden FNV, CNV en De Unie en technische O&O-fondsen.

Ook werkt de Techniekcoalitie Oost samen met Techniekpact, Sterk Techniekonderwijs en de Boostagenda Oost. Daarnaast is de Techniekcoalitie partner in de regiodeals Twente, Zwolle en de Achterhoek.  

updates uit Techniekcoalitie Oost

De kracht van Landsdeel Oost

Tijdens de virtuele Jaarconferentie Techniekpact van 15 juni gingen gedeputeerden Tijs ...

25 juni 2020

door: Ravestein & Zwart

Gelders Vakmanschap: hoe je ‘leven ...

Omscholen en bijscholen, het blijft een hele uitdaging om daar succesvol in te zijn. Zeker in ...

25 juni 2020

door: Bianca Teeling

Gelders Vakmanschap vergoedt 1.000 ...

Eind 2019 is het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0 gelanceerd in ...

04 juni 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

meer