Home

Sterk Techniekonderwijs

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt.

In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor een ‘inhaalslag’. Dit geld stelt scholen in staat te investeren in machines, materialen en mensen en de nieuwe profielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren. Vanaf 2020 voeren regio’s (die ten minste bestaan uit 2 vmbo-scholen, 1 mbo en het regionaal bedrijfsleven) hun regionale plannen uit. Voor deze plannen is budget beschikbaar en ook voor het maken van de plannen krijgen scholen geld.

Bekijk alle STO-regio's op deze landkaart

De inzet op regionale samenwerking voor een krachtig en duurzaam techniekonderwijs sluit naadloos aan bij de doelstellingen van dit kabinet met betrekking tot Sterk Beroepsonderwijs (inclusief doorlopende leerroutes), leerlingendaling en het Techniekpact.

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen bij het maken van de regionale plannen. Meer informatie over Sterk Techniekonderwijs is te vinden op: www.sterktechniekonderwijs.nl