Jaarconferentie

Bijpraten, elkaar inspireren, kennis opdoen, en (samen) op verkenning gaan zijn vaste onderdelen van het programma op de Jaarconferentie 
Techniekpact. In 2023 werd deze in Assen georganiseerd in aanwezigheid van minister Micky Adriaansens (EZK).