27 juni 2024

Zonnestralen, maar ook donkere wolken in het techniekonderwijs

Column

Terwijl buiten de zon volop schijnt, zijn vandaag de nieuwe cijfers van de Monitor Techniekpact bekendgemaakt. Dit jaarlijkse moment biedt ons een belangrijke inkijk in de ontwikkelingen op het gebied van techniekonderwijs en de arbeidsmarkt. 

En ja, wat betreft de cijfers zijn er ook een paar zonnestralen te zien. Met voldoening zie ik een lichte stijging in het aandeel van leerlingen die kiezen voor een natuurprofiel op havo en vwo, en een hogere doorstroom van havo-leerlingen met een N-profiel naar technische hbo-studies. Het aantal studenten dat kiest voor een technische mbo-opleiding laat tevens een licht positieve stijging zien.

Echter, de dalende leerlingenaantallen zorgen ervoor dat deze stijgingen niet leiden tot hogere absolute aantallen. Als ik naar de toekomst kijk, maak ik me dan ook zorgen over de voortzetting van deze trend, ook in het mbo. Terwijl de mismatch met de vraag van de arbeidsmarkt groot blijft.

Prachtig nieuws is de recente toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds voor het programma Techkwadraat. Dit programma, dat onderdeel is van het beleid om de rol en waardering van praktijkgericht onderwijs te versterken, zorgt ervoor dat alle leerlingen in het funderend onderwijs structureel in aanraking komen met technologie in de breedste zin van het woord. Een doel dat we bij Platform Talent voor Technologie hoog op de agenda hebben. Bovendien krijgen alle Sterk Techniek regio’s dit najaar opnieuw de kans om plannen in te dienen voor de komende vier jaar, wat veelbelovend is voor de toekomst van techniekonderwijs in Nederland.

Maar ondanks deze positieve ontwikkelingen, blijft de dalende instroom in bètatechnische lerarenopleidingen een zorgwekkend punt. Dit is funest voor de grote uitdaging waar we voor staan, namelijk om meer mensen op te leiden. Investeringen zoals die straks vanuit de talentopgave in het Beethoven-programma zullen niet effectief zijn zonder voldoende docenten. Gelukkig zie ik steeds meer initiatieven op het gebied van hybride professionals, hoewel deze nog in de kinderschoenen staan.

Laten we samen blijven werken aan een stralende toekomst voor techniekonderwijs in Nederland!

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie