17 mei 2022

Werven zonder (voor)oordeel? Ga op blind date!

SolliciDate! is een vernieuwende, online serie die werkgevers en zij-instromers op een vernieuwende manier aan elkaar koppelt.

Met 130.000 vacatures in techniek en ict moeten we behoorlijk aan de bak om de (zij)-instroom te verhogen. We moeten creatief, open minded en resultaatgericht zijn. Daarom ontving NXtv subsidie van Instituut Gak* om de leuke online serie SolliciDate! te ontwikkelen. In deze serie worden zij-instromers en werkgevers door middel van een goed voorbereide blind date aan elkaar voorgesteld. Zo leren ze elkaar in een inspirerende omgeving eens op een heel ándere manier kennen. En zonder (voor)oordeel. Om daarna te beslissen of ze verder willen met elkaar.

Om kansrijke en serieuze matches tot stand te brengen heeft Metechnica zich als partner aan SolliciDate! verbonden. Werkgevers en kandidaten worden samen met hen zorgvuldig gescreend en voorbereid, zodat de kans dat het tot een ‘ja, ik wil’ komt zo groot mogelijk is.

SolliciDate zoekt:

Werkgevers in techniek, technologie of ICT in oost-Nederland, die openstaan voor nieuwe manieren om met talent in aanraking te komen én vacatures hebben die geschikt zijn voor zij-instromers.

Onontdekt talent uit oost-Nederland dat graag in de techniek zou willen werken, maar denkt dat ze (nog) niet beantwoorden aan het profiel. Bijvoorbeeld omdat ze geen technische opleiding hebben, of geen perfect passende ervaring, of omdat ze de Nederlandse taal (nog) niet zo goed beheersen, ze er een tijdje uit zijn geweest. Of omdat iets anders ze belemmert om het te proberen.

De opnames vinden in juni plaats, zorg dat je erbij bent. Klik hier om naar de video te gaan voor meer informatie. 

*Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen.

Onder andere Scania, Emondt Koeltechniek, Breman Machinery, Broekhuis Volvo, Jansen Metal Products, Ter Hoek Vonkerosie, BK Alu en Kolmer hebben zich al aangemeld.

SolliciDate! is een initiatief van NXtv, in samenwerking met Metechnica en More.

Sollicidate Foto

Floris Ensink en Pien Geerdink van NXtv / More