Loon- en aannemersbedrijf Gebr. van der Poel bv

31 oktober 2023

'Voor veel collega’s geldt: als er een motor in zit, komt het goed'

De 80 partners van Groenpact zijn cruciaal in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen met een “groene component”, denk aan natuurinclusieve landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit. Ecologisch beheer van oevers en bermen langs de talloze Nederlandse (water)wegen verbetert de biodiversiteit. Ook techniek en innovaties spelen daarbij een grote rol. Bij het beheer zelf, en in de planning, voorbereiding en samenwerking. Dammie van der Poel, eigenaar van loon- en aannemersbedrijf Gebr. van der Poel bv, licht toe.

'Ik werk graag met eigen machines, ik heb een hekel aan huren. Vrijwel alles wat we inzetten is van ons. We passen machines waar mogelijk ook zelf aan. Veel machines hebben we in stappen geüpdatet. Eerst brachten we lasersystemen aan, daarna kwam GPS en nu werken we ook met 3D-technieken. "3D" gebruiken we bijvoorbeeld om een perceel in te meten. Op kantoor tekenen we op basis van die gegevens een aanpassing in van een watergang − meestal een beek of sloot. Soms sturen we de tekening direct naar een simkaart in een graafmachine. De medewerker ziet op zijn scherm dan precies wat hij moet maken. Daar komt geen piket of sjalon meer aan te pas.'

Divers werk
Aan het woord is Dammie van der Poel, eigenaar van Gebr. van der Poel bv. De gebroeders, zijn oom en vader, begonnen in 1965 met een agrarisch loonbedrijf. In 1987 trad Dammie toe. Zijn vader en oom zochten manieren om seizoensmedewerkers ook buiten het landbouwseizoen werk te geven. Van der Poel: 'Het bedrijf werkte al voor het polderbestuur – voorloper van het waterschap –, van oudsher zaten daar veel boeren in en daarvoor deden we al grondwerk. Toen in 1979 de Waterschapswet van kracht werd, gingen we aan de slag voor het waterschap. Na iedere waterschapsfusie gingen we mee. We zijn (nog steeds) een van de huisaannemers van het Hoogheemraadschap van Rijnland, onze grootste opdrachtgever.' De werkzaamheden van het bedrijf werden door de jaren heen steeds diverser. Inmiddels gaat het van bagger-, grond- en beschoeiingswerk tot de aanleg van complete jachthavens en het bouwrijp maken van grond voor woningbouw. 'We hebben veel multi-inzetbare machines en medewerkers die van diverse uitdagingen houden, dat maakt dat we veel kunnen. Een kraanmachinist kan ook op een shovel uit de voeten. Voor veel van mijn medewerkers geldt: als er een motor in zit komt het goed.'

Biodiversiteit en verduurzaming
Niet alleen de machines van Van der Poel gaan met hun tijd mee, dat geldt ook voor het werk dat ze verrichten. 'De aandacht voor biodiversiteit is toegenomen. Daar spelen we op in. Zo kochten we onlangs een machine die kruiden inzaait. Opdrachtgevers vragen ook iets anders van ons. Neem het opschonen van watergangen. Voorheen moest dat strak, nu moeten we begroeiing laten staan. Een andere ontwikkeling is de versnelde elektrificatie van het machinepark door "stikstof". Als bedrijf zijn we steeds duurzamer. Al in 2015 hadden we een energieneutraal bedrijfspand. We hebben zeven elektrische auto’s, een elektrische minigraver en bouwen nu ook een dieselboot om tot een elektrische. Het liefst zou ik volledig onafhankelijk zijn van "fossiel", maar een elektrische graafmachine is drie á vier keer duurder dan eentje op diesel. Ik heb ook de verantwoordelijkheid voor 50 mensen en die wil ik graag aan het werk houden. Dus verduurzaming: Ja! Maar wel met oog voor het bedrijfsbelang. Ik hoef niet leidend te zijn op het gebied van verduurzaming maar ik wil niet alleen geleid worden.'

Goede mix
Naast de wensen van opdrachtgevers zorgen ook medewerkers voor innovaties binnen het bedrijf, al geldt dat niet voor alle collega’s. 'Ik heb medewerkers die op beurzen komen en technieken zien waarmee ze willen werken. Maar ik heb ook collega’s die liever op de vertrouwde manier doorgaan. Die laatste is een lastige groep. Als ze 15 jaar voor hun pensioen staan, zullen ze grotendeels mee moeten, ik coach hen en ze volgen cursussen. Maar als iemand tevreden is met het uitvoeren van eenvoudige klussen heb ik hem er ook graag bij. Jongens die ambitieus zijn, vinden dat soort klussen vaak saai, maar ze moeten wel gebeuren. Ik heb jongens in dienst die net van school komen, maar ook collega’s die al veertig jaar bij ons werken. Je hebt een goede mix nodig, die hebben we.' Van der Poel geeft aan dat hij wel kritischer kijkt naar nieuwe medewerkers dan voor de economische crisis van 2008-2009. 'Daarvoor nam ik iedereen aan die wilde werken. We hadden genoeg werk en letten niet goed genoeg op of het "Van der Poel-medewerkers" waren. Nu kijken we beter of collega’s passen. Een andere les is: "nee is ook een antwoord". Als een klant heel graag wil dat we een opdracht uitvoeren, maar we geen tijd hebben, dan maken we niet eens een offerte. We nemen niet meer al het werk aan.'

Praat Groen Met Me #5 - Berm- en Oeverbeheer

We hebben in Nederland talloze kilometers oevers en bermen. Langs snelwegen of kleine slootjes. Je staat er misschien niet bij stil, maar dat moet ook beheerd worden. En daar gaat een enorme sector achter schuil.
Ecologisch beheer is van belang om de biodiversiteit te verbeteren. Daarbij gaat het om het vinden van nieuwe innovaties, het delen van kennis en ervaring en het gebruik van materiaal.

In onderstaande aflevering van "Praat groen met me", maak je kennis met de wereld van berm- en oeverbeheer. Je ziet Dammie vanaf 2:03 tot 8:15.