28 september 2022

Van zoekplaatjes in het magazijn tot probleemloos QR-codes scannen

Het magazijn hing vol met plaatjes. Dat hielp Jasper om de juiste spullen te vinden. Door de jaren heen hadden Jasper en zijn werkgever een heel systeem ontwikkeld. Alleen plaatjes, geen letters en geen woorden. Want Jasper kon niet lezen. Jasper was een van de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hij was laaggeletterd. Lastig in het dagelijks leven én lastig op zijn werk.

Uiteindelijk zette Jasper, met hulp van zijn werkgever, de stap. Op de werkvloer ging steeds meer digitaal en zonder leesvaardigheid en digitale vaardigheden was het niet meer te doen. Via een lokale taalaanbieder werkte Jasper gericht aan zijn basisvaardigheden en leerde zich steeds beter redden. Winst voor Jasper en voor zijn werkgever. De plaatjes in het magazijn zijn vervangen voor QR-codes.

Zoals Jasper zijn er velen. Ze werken onder andere in de bouw, de landbouwsector of de schoonmaaksector. Prima werknemers, maar wel kwetsbaar. Ze lopen sneller vast of maken fouten. Hierdoor haken ze onnodig af of groeien niet verder in hun werk terwijl er wel mogelijkheden zijn. Voldoende beheersing van basisvaardigheden is voor werknemers belangrijk. Zij moeten bijvoorbeeld veiligheidsinstructies kunnen lezen, uren kunnen schrijven of online werkopdrachten begrijpen. Maar ook voor de werkgevers is dit belangrijk. Werknemers die hun basisvaardigheden voldoende beheersen hebben een hogere productiviteit, zijn minder vaak ziek en hebben minder vaak een bedrijfsongeval.

Steeds meer bedrijven geven dan ook aandacht aan het verbeteren van basisvaardigheden van werknemers. Bijvoorbeeld de Groot installatiegroep: Zij lieten ruim 100 monteurs een taalmeter maken waarna er ondersteuning bij digitale vaardigheden op de werkvloer werd georganiseerd.  Andere bedrijven kozen ervoor werknemers verder te helpen naar laagdrempelig lokaal aanbod.Ook in de mkb-sector zijn veel mensen te vinden die moeite hebben met basisvaardigheden. Voor een mkb-werkgever is het niet altijd makkelijk om deze werknemers te ondersteunen en verder te helpen. Het uitzoeken van de mogelijkheden en beschikbare subsidies kost te veel tijd. Ook beseffen niet alle mkb-werkgevers dat laaggeletterdheid ook bij hen op de werkvloer een rol kan spelen.

In het project "MKB-actielab" gaat Stichting Lezen en Schrijven daarom aan de slag om samen met brancheorganisaties en leidinggevenden van het mkb goed werkende strategieën te ontwikkelen. Om zo meer medewerkers in het mkb met hun basisvaardigheden aan de slag te laten gaan. Zodat meer medewerkers voldoende basisvaardigheden hebben en zo hun baan kunnen behouden of door kunnen stromen naar ander werk.

Binnen de actieLABS gaat worden gewerkt volgens ‘social design thinking’. Dat betekent dat alle betrokkenen gelijkwaardig zijn, het vraagstuk van de mkb’er centraal staat en we samen willen ontdekken hoe we stapsgewijs de overgang kunnen maken van de huidige naar de gewenste situatie. De ideeën die ontstaan zetten we om in acties en prototypes van aanpak die we vervolgens monitoren en evalueren. De uitkomsten vormen de basis voor de strategieën die verder ontwikkeld gaan worden. De resultaten van de actielabs gaan worden gedeeld met alle betrokkenen zoals brancheverenigingen, Leerwerk loket en MKB-Nederland.

Het eerste actielab vond plaats op 27 september in het Toussainthuis in Den Haag. Een verslag hiervan verschijnt binnenkort op www.lezenenschrijven.nl. In oktober volgt een nieuw actielab. Meer weten over basisvaardigheden op de werkvloer of meedoen aan een actielab? Kijk op www.lezenenschrijven.nl/mkb-actielab of op www.taalwerkt.nl.