Bron: Unsplash

24 maart 2022

UWV zet met zij-instroomtrajecten in op slimme en bekwame klimaattechnici

Om de afgesproken doelen uit het klimaatakkoord te behalen, hebben werkgevers op dit moment grote behoefte aan nieuw personeel. Zo zijn er vooral veel technische vakmensen nodig om onder meer bestaande huizen en gebouwen beter te isoleren, van het aardgas af te halen en op duurzame warmte- en energiebronnen aan te sluiten. Dat komt naar voren in de publicatie "Klimaatbanen gebouwde omgeving", die UWV begin dit jaar heeft uitgebracht op werk.nl. Vandaar dat er inmiddels ook verschillende zij-instroomtrajecten bestaan om slimme en bekwame technici op te leiden.

Waar liggen de kansen?
De klimaatdoelen bieden voor specifieke beroepen goede kansen op werk, zoals voor: isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur en monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur. Bovendien is het uitvoeren van de klimaatwerkzaamheden ook een deel van een breder takenpakket. Zo worden isolatiewerkzaamheden eveneens door timmermannen verricht, kan een elektricien zorgen voor het aansluiten van zonnepanelen op de meterkast en plaatst een installateur ook warmtepompen.

Mogelijkheden door zij-instroomtrajecten
Los van het behalen van de klimaatdoelen, bestaat er al langere tijd veel behoefte aan vakmensen in de bouw en installatie. Binnen deze sectoren was er in het derde kwartaal van 2021 sprake van bijna 46.000 vacatures. In het vierde kwartaal is dit nog iets verder toegenomen, tot bijna 47.000. De arbeidsmarkt voor alle benodigde beroepen samen is zeer krap. Dit betekent dat het voor werkgevers nu lastig is om vacatures te vervullen, omdat er voor die specifieke beroepen momenteel meer vacatures dan werkzoekenden zijn. UWV besteed het komende kwartaal extra aandacht aan banen die bijdragen aan de klimaatdoelen om het belang ervan extra aan werkzoekenden en werkgevers te laten zien. Bovendien verzorgen UWV, de werkgeversservicepunten en de regionale mobiliteitsteams ook voor werkzoekenden verschillende zij-instroomtrajecten om te komen tot bekwame technici.

Het kan hier om landelijke en regionale zij-instroomtrajecten gaan, maar ook om kleinere initiatieven die alleen in een specifieke arbeidsmarktregio gelden. Denk aan:

  • leerwerktraject monteur zonnepanelen in Groningen;
  • voorschakeltraject technische installatiebranche Alkmaar.

Andere voorbeelden van trajecten in meerdere regio’s zijn:

  • leerwerktraject EnergiePrestatie Adviseur;
  • leertraject laadpaalmonteur;
  • leertraject basis elektromonteur als opstap naar meerdere klimaatbanen, zoals monteur zonnepanelen, laadpaal en warmtepomp.

Neem voor meer informatie over dergelijke zij-instroomtrajecten contact op met het WerkgeversServicepunt en/of met het regionaal mobiliteitsteam in je regio.