Bijeenkomst U-Talent UP (University Pioneers)
Foto: Universiteit Utrecht

27 november 2020

U-Talent UP stoomt havo- en vwo-leerlingen klaar voor het hoger onderwijs

Het programma U-Talent UP is een programma voor potentiële pioniersstudenten: bovenbouw havo– en vwo-leerlingen waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een universiteit of hogeschool (in Nederland). Om deze leerlingen toch kennis te laten maken met de kansen die het hoger onderwijs te bieden heeft, organiseren de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht regelmatig diverse activiteiten en bijeenkomsten. Onder meer op het snijvlak van STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Dit najaar kwamen zo'n dertig leerlingen naar de campus voor een U-Talent UP (University Pioneers) bijeenkomst. UP-begeleider Lale Yücel vertelt er meer over.

Studiesucces
Begeleider Lale vertelt waarom het belangrijk is om aandacht te besteden aan deze groep leerlingen: “Pioniersstudenten voelen zich vaker niet thuis op een hoger onderwijsinstelling en hebben minder studiesucces. Ze weten de routes naar de juiste informatie niet goed te vinden, waardoor ze kansen kunnen mislopen. U-Talent UP wil hier graag aan bijdragen door tijdens de UP-bijeenkomsten de leerlingen in de bovenbouw klaar te stomen voor de studieperiode.”.

STEM masterclasses
Het achterliggende doel van U-Talent UP is verhoging van de instroom van pioniersstudenten aan de universiteit. Het project wordt bekostigd vanuit de Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht. Bij U-Talent UP bezoeken leerlingen meerdere malen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, komen ze in contact met andere UP-leerlingen en docenten en maken ze kennis met het hoger onderwijs. Daarnaast mogen ze masterclasses volgen bij de universiteit en hogeschool over STEM onderwerpen. Zo gaan verschillende UP-leerlingen naar masterclasses over het programmeren van muziek, het oplossen van automatiseringsproblemen met puzzels, en algoritmen en graafkleuringen.

Leven als student
De leerlingen gingen tijdens de meeting in het najaar in gesprek over het leven als student en kwamen meer te weten over de landelijke studentenvakbond (LSVb). Oud-pioniersstudent en LSVb–bestuurslid Esma Kendir gaf een workshop over het student-zijn en haar eigen loopbaan.

Esma leerde de leerlingen meer over de LSVb en via een ‘biasspel’ gingen de leerlingen in groepjes zelf aan de slag om profielen te schetsen van studenten met verschillende studierichtingen. Wat voor beeld hebben de leerlingen van deze verschillende studenten? En wat voor vooroordelen?  Waar zijn deze vooroordelen op gebaseerd en kloppen zij met de werkelijkheid?

Nieuwe vragen
De UP bijeenkomst riep weer nieuwe vragen op bij de leerlingen. UP-begeleider Lale: “Wat ik bijzonder vond, is dat één van de leerlingen na de bijeenkomst naar mij toe kwam met een vraag. “Maar mevrouw, hoe weet ik nou wat ik zélf echt leuk vind? En of ik niet enkel een studie overweeg, omdat mijn ouders of zus dit interessant vinden?” Een belangrijke kwestie voor veel leerlingen waar best kritisch bij stil mag worden gestaan. Het onderwerp studiekeuze zal zeker nog aan bod komen tijdens een van de volgende UP bijeenkomsten.”  

Lees meer over U-Talent UP

2020.27.11 - U-Talent UP stoomt havo- en vwo-leerlingen klaar voor het hoger onderwijs - 02