29 juni 2023

Technologische beroepen floreren op de arbeidsmarkt, personeelstekort blijft groot

In de huidige krappe arbeidsmarkt is er nog steeds groei te zien in het aantal mensen met een technisch of ICT-beroep. Dit blijkt uit de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact die vandaag is gepresenteerd. Met name de groep met een ICT-beroep, zoals applicatieontwikkelaars, groeit sterk.

Ook de vraag naar technische opgeleiden neemt nog steeds toe. Dit maakt dat technisch opgeleiden goede arbeidsvooruitzichten hebben met een lage werkloosheid. Het personeelstekort blijft, in alle regio’s van Nederland, echter een grote uitdaging.

  • Het totaal aantal mensen in 2022 met een technisch beroep is 1.847.000. Dit is een toename van 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Ter vergelijking, het totaal van de werkende beroepsbevolking steeg het afgelopen jaar met 3%.  

  • Sinds 2013 is het aantal mensen met een technisch beroep gegroeid met 24%. De totale arbeidsmarkt nam in dezelfde periode toe met 13%. Het aantal mensen met een ICT-beroep is ten opzichte van 2013 gestegen met 96%.

  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden ligt lager (2,4%) dan bij de totale beroepsbevolking (3,5%).

  • De vraag naar technici is zowel binnen de techniek als de ICT zeer groot. In Q4 van 2022 kent de techniek 78.800 openstaande vacatures, de ICT 28.000

  • Elk jaar is er een aanzienlijke groep internationale studenten die start met een studie aan hogescholen en universiteiten in Nederland. 21% van deze gediplomeerden met een niet-technische studie woont na vijf jaar nog in Nederland, tegen 37% van de gediplomeerden met een technische studie. Hoewel dit niet betekent dat ze hier ook daadwerkelijk zijn gaan werken, wordt dit wel als indicatie daarvan gezien.

MONITOR TECHNIEKPACT

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor Techniekpact wordt een uitsplitsing gemaakt naar verschillende richtingen waaronder techniek en ICT. Via de vergelijkingstool is het mogelijk zelf filters aan en uit te zetten en zo vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld op leeftijdsgroep, ICT-beroepen en geslacht.