Bron: iStock

8 maart 2023

Techniek Inclusief: voor meer diversiteit en vrouwen op werkvloer!

Het blijft een lastig onderwerp: waarom zijn er zo ontzettend weinig vrouwen te vinden op de technische werkvloer? Om daar grip op te krijgen start de Industriecoalitie op maandag 13 maart 2023 met de pilot "Techniek Inclusief": elf bedrijven werken in zes themasessies aan een solide plan van aanpak om vrouwen te werven voor hun organisaties én om hen te behouden.

Er is genoeg te doen in de technische sectoren: het aantal maatschappelijk uitdagingen als verduurzaming, woningbouw en digitalisering waar de sector een belangrijke bijdrage aan levert neemt alleen maar toe. Maar ondanks die groei blijft er een groot tekort aan personeel. En dat tij lijkt moeilijk te keren: de beroepsbevolking krimpt en de instroom van nieuw talent in de techniek daalt. Die schaarste zou een impuls kunnen zijn voor meer vrouwen en diversiteit op de werkvloer en toch is slechts veertien procent, van het totaal aandeel van werkenden in een technisch beroep een vrouw. Jammer, want verscheidenheid kan leiden tot betere samenwerking én bedrijfsresultaten. Kortom: hoe brengen we de techniek aan de… vrouw?!

Aanvalsplan: diversiteit en inclusie
De Industriecoalitie gaat daarom, samen met Platform Talent voor Technologie, van start met een pilot met een missie: “Techniek Inclusief”. Deze coalitie - die bestaat uit WENB, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en FME - wil ervoor zorgen dat zowel vrouwen als andere minder vertegenwoordigde doelgroepen zich welkom, thuis en veilig voelen op de technische arbeidsmarkt. De pilot is de eerste activiteit die voortkomt uit het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie waarin diversiteit en inclusie een belangrijke pijler zijn.

De diepte in
Techniek Inclusief wil een omslag bewerkstelligen in de bedrijfscultuur binnen de sectoren. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de kansen die een divers en inclusieve werkomgeving biedt en handvatten om dit stap voor stap binnen het bedrijf te realiseren.

Heleen Verheul, Platform Talent voor Technologie: 'We hebben tien bedrijven uitgenodigd om een langdurig traject met ons aan te gaan. Ze zijn geselecteerd op hun motivatie op dit onderwerp. Ze moeten er wel wat voor doen: maandelijks een sessie bijwonen en huiswerkopdrachten maken. En we vragen ze ook om een open houding aan te nemen en hun worstelingen te delen. Daarom hebben we deze eerste pilotgroep bewust klein gehouden. Op die manier kunnen we echt de diepte in. Lastige thema’s worden niet geschuwd: welke blinde vlekken of vooroordelen hebben we zelf eigenlijk? Wat is sociale veiligheid? Maar ook: wat is een goede, inclusieve tekst voor je vacature?'

Verschillende perspectieven
Eén van de belangrijkste vereisten voor het slagen van dit experiment, is de diversiteit van de groep.
Verheul: 'We hebben veel tijd gestoken in het bijeenbrengen van de juiste mensen. Mensen met uiteenlopende culturele achtergronden en met verschillende functies: een programmamanager, een intern vertrouwenspersoon, een directeur, MT-lid en een secretaresse. Dit onderwerp vraagt namelijk om verschillende perspectieven. Ook heel goed dat er zeven mannen deelnemen. Ik ben benieuwd naar de dynamiek tijdens de sessies.'

Nicky Grosmann werkt bij Boon Edam, één van de bedrijven die meedoet aan de pilot. Grosmann: 'Wij zijn een fabrikant van toegangsproducten, waaronder draaideuren en beveiligingsdeuren. We bestaan 150 jaar en zijn van oudsher een sociale organisatie. Als medewerkers gemotiveerd zijn, maar als de ervaring of kennis niet helemaal matcht, dan zijn we graag bereid om daar in te investeren. Het thema Inclusiviteit raakt daar sterk aan. Toch zien ook wij dat dat het aantal vrouwen in onze organisatie vele malen lager is dan het aantal mannen: op de productie in de fabriek is het aandeel vrouwen ongeveer 5 procent.'

De ambitie van Boon Edam is om de totale pool van beschikbare kandidaten te vergroten die in de techniek willen werken. Grosmann vervolgt: 'Ik ben ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand zorgt voor een sterke interne organisatie. Op die manier ben je als bedrijf beter in staat om in te spelen op uitdagingen. Ik ben benieuwd hoe je je organisatie hier beter op kunt inrichten, daarom vind ik de pilot ook erg interessant. Ik hoor graag welke blinde vlekken we als bedrijf, maar mogelijk ook ik als persoon hebben. Daar kunnen we van leren!'