29 juni 2023

Techniek Inclusief: een reflectie door de Industriecoalitie

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en de bouwopgave. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen (blijven) bieden is het cruciaal dat de technische sector meer vakbekwame technici aantrekt en behoudt. Een doelgroep die nog onvoldoende vertegenwoordigd is in de branche zijn vrouwen. Om hier verandering in te brengen, startten elf bedrijven in maart met het experimentele traject "Techniek Inclusief". Vandaag presenteren zij hun concept aanpak om meer vrouwen in hun organisatie te werven én te behouden.

In zes themasessies kregen de bedrijven uitleg over de theorie aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden. Met als doel inspiratie voor het opstellen van hun eigen plan van aanpak om in hun organisatie vrouwen te werven én te behouden. De partners binnen de Industriecoalitie reflecteren op hun gezamenlijke pilot.

Wij hebben, als technische branches, veel dezelfde uitdagingen als het gaat om de arbeidsmarkt. Zo ook met betrekking tot het aantrekken en behouden van meer vrouwen voor de sector. “Techniek Inclusief” is een fantastisch initiatief om als techniekbranches de krachten te bundelen vanuit het Aanvalsplan [red.: zie kader rechts]. Daarin is het aantrekken en behouden van andere doelgroepen, waaronder vrouwen, één van de actielijnen.

Reflectie op het project
Tijdens zes sessies werden de deelnemers ondergedompeld in de wereld van diversiteit en inclusie, waarbij het thema “meer vrouwen in de techniek” centraal stond. De groep ontdekte dat er in Nederland behoorlijk in stereotypes wordt gedacht: in tegenstelling tot andere Europese landen, associëren wij techniek nog altijd met mannen. Tel daar de niet altijd inclusieve werkcultuur en het beperkte aantal rolmodellen bij op, en je snapt het kleine aandeel vrouwen in de techniek in Nederland. Slechts zestien procent, van het totaal aandeel van werkenden in een technisch beroep, is vrouw.

De Industriecoalitie is hier, samen met twintig deelnemers (van elf verschillende bedrijven), dieper ingedoken. En dat leverde soms lastige gesprekken op, bijvoorbeeld over (on)bewuste vooroordelen en andere behandeling op basis van geslacht (“gender bias”).

Wat goed werkte tijdens de bijeenkomsten, was de hoge opkomst van mannelijke deelnemers. Maar liefst zes mannen gaven gehoor aan de oproep van de Industriecoalitiepartners. En dat gaf de gesprekken extra diepte. Want geef maar eens toe, aan een groep met ook vrouwen, welke onbewuste vooroordelen je eigenlijk hebt over het vrouwelijk geslacht. En kun je de voordelen erkennen die je zelf geniet?

Naast bewustwording, is ook gesproken over gedragingen van de ideale bondgenoot voor vrouwen op de werkvloer, het belang van goede wervingsteksten en –beelden, en het meten van voortgang binnen je eigen organisatie.

We waren blij om te zien hoe er een open dialoog met elkaar werd gevoerd. En dat de deelnemende bedrijven open stonden om van en met elkaar te leren.

Inspiratie
Prachtig en hoopvol waren de sprekers: goede voorbeelden van organisaties die het anders aanpakken. Bijvoorbeeld: Kim Thannhauser van UNICA die vertelde over het belang van steun van het managementteam, en daarmee een prijswinnend diversiteitsprogramma kon opstarten. Deborah Bosgoed die als directeur van een aannemersbedrijf en ingenieursbureau een indrukwekkend verhaal deelde over haar ervaringen in de bouw, en iedere dag vecht voor een gelijkwaardige positie van vrouwen. Harold Petry, HR directeur bij Material in Motion, die door een behoefte aan flexibiliteit nu ‘blind’ aanneemt: van zijn uitzendbureaus krijgt hij alleen een naam, schoenmaat en telefoonnummer. Als je competent en gemotiveerd bent, word je aangenomen. En Hoppenbrouwers Techniek, die een speciale “werken bij..” website heeft ontwikkeld en grote ambities heeft: 2030 willen ze 500 technische vrouwen in hun organisatie hebben werken.

Het was fijn om te merken hoe de theorie voeding gaf tot nadenken en aanzette tot bewustwording. Ook het effect en de meerwaarde van goede praktijkvoorbeelden, die bijdragen aan het bewustwordingsproces, hebben we als zeer positief ervaren.

Vandaag, op donderdag 29 juni 2023, presenteren de elf bedrijven hun concept aanpak om meer vrouwen in hun organisatie te werven én te behouden. Het verslag van deze bijeenkomst, én een toolbox voor bedrijven, wordt binnenkort gepubliceerd.

We gaan de pilot uitvoerig evalueren, zowel met de uitvoerende partijen als met de deelnemende bedrijven. De bedrijven hebben al aangegeven behoefte te hebben aan een terugkombijeenkomst of om als lerend netwerk verder te gaan. En elkaar te blijven helpen. Aan de hand van de evaluatie zal een en ander duidelijker moeten worden. Als product van dit mooie initiatief wordt een toolbox opgeleverd waarmee deze bedrijven, maar ook de bedrijven vanuit de achterbannen in de Industriecoalitiepartners aan de slag kunnen.