27 februari 2024

Succesvolle kick-off meer statushouders voor de Techniek, Bouw en Energie

In november 2022 is het aanvalsplanTechniek, Bouw en Energie aangeboden aan vijf ministeries, met daarin oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte in deze sectoren. Eén van de oplossingen uit het aanvalsplan is het aantrekken van meer statushouders. Met als doel de komende jaren 4000 statushouders in te laten stromen in deze sectoren.

Op 30 januari kwamen in De Beroepentuin Utrecht werkgeversorganisaties, vakbonden, Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen en het ministerie SZW bijeen, samen met experts vanuit Vluchtelingenwerk Nederland, Refugee Talent Hub en UAF, voor een kick-off bijeenkomst en om in gesprek te gaan hoe het gestelde doel te behalen. 

Tijdens deze kick-off werd teruggekeken op het afgelopen jaar, waarin knelpunten en good practices in beeld zijn gebracht en een plan van aanpak is ontstaan, wat is gepresenteerd aan de aanwezigen. Daarna volgde een rondleiding door De Beroepentuin, waarbij een aantal statushouders zelf ook aan het woord kwamen. Tot slot volgde een dialoog in het World café van De Beroepentuin en is de invulling van het gepresenteerde plan uitgebreider besproken.

Tijdens de levendige gesprekken werd geconcludeerd dat er nog veel potentie zit in de doelgroep statushouders, wat door de vele initiatieven, zoals De Beroepentuin wordt bewezen. Echter kunnen deze initiatieven nog veel beter met elkaar verbonden worden en kan er ook nog veel van elkaar geleerd worden. Een van de conclusies van deze kick-off was dat er ontschotting en ontsnippering nodig is, maar ook dat we vooral meer in publiek-private samenwerkingen met elkaar moeten optrekken om de gestelde doelen te halen.

Het plan is door alle aanwezigen met veel enthousiasme ontvangen, waarbij aanwezige partijen unaniem hebben toegezegd mee te werken aan de realisatie van het gepresenteerde plan en de gestelde doelen.

Inmiddels zijn er vanuit het ministerie SZW in een aantal regio’s regionale verbinders aangesteld om de doelgroep beter te ondersteunen. Hiermee heeft het ministerie een mooie eerste aanzet gegeven om het plan in de praktijk verder uit te rollen.