Bron: iStock

22 juni 2023

Subsidieregeling “Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom” binnenkort geopend voor samenwerkingsverbanden

Studenten moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij is een goede aansluiting tussen opleidingen en onderwijssoorten in het beroepsonderwijs belangrijk. Jongeren die verwant doorstromen naar een andere onderwijsvorm, stuiten vaak onnodig tegen drempels op. Dit zorgt voor stress en onvrede, met soms studie-uitval of -wissel tot gevolg. Om onderwijsinstellingen te stimuleren onderwijsprogramma’s beter op elkaar af te stemmen, opent op 1 juli 2023 de subsidieregeling “Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom”.

De regeling is maandag 19 juni jl. gepubliceerd en is voor 2023 open tot en met 15 september. In 2024 en 2025 volgen ook nog aanvraagmomenten.

Subsidie voor samenwerkingsverbanden
Met de subsidieregeling “Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom” kunnen samenwerkingsverbanden in het onderwijs aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang.

Meer informatie en voorwaarden
Per aanvraag wordt een vast bedrag toegekend van €1,26 miljoen. In totaal is er voor deze regeling €150 miljoen beschikbaar. In 2023 kunnen samenwerkingsverbanden van 1 juli tot en met 15 september subsidie aanvragen voor maximaal twee aansluitende opleidingsroutes. Een mbo-instelling moet penvoerder zijn van de aanvraag. Zowel voor het mbo als het hbo geldt dat er een bepaald aantal vo-leerlingen moeten zijn ingestroomd.

Op dinsdag 27 juni 2023 heeft er een webinar over deze regeling plaatsgevonden. Deze is hier terug te kijken.

Meer info over de regeling, de aanvraagprocedure en alle aanvraagvoorwaarden is hier te vinden.