26 april 2023

Samen sterk voor meer techniek, ict en (natuur)wetenschap in het funderend onderwijs

Actie is nodig voor meer aandacht voor techniek, ict en (natuur)wetenschap in het basis en voortgezet onderwijs (havo/vwo), onder andere vanuit de regionale partners van het Techniekpact. Hiervoor hebben de ministeries van OCW en EZK met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder een aanvraag gedaan in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. In juni wordt bekend of er middelen voor deze aanvraag worden toegekend. 

Landelijke en regionale samenwerkingen: doe jij ook mee? 
Ongeacht de uitkomst hiervan, blijft het doel om alle kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met techniek, ict en (natuur)wetenschap onveranderd. Op dit moment brengt PTvT verder in beeld welke (regionale) samenwerkingen, afspraken, partners en activiteiten er in het land zijn voor scholen in het basis en voortgezet onderwijs. Benieuwd naar het overzicht? Neem een kijkje op de netwerkkaart (in ontwikkeling). Wil je met jouw organisatie vermeld worden, laat dan je gegevens achter via het formulier.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lieke Meijer, senior projectleider bij PTvT, via l.meijer@ptvt.nl