21 februari 2022 (laatste update: 28 februari 2022)

ROC Mondriaan, MBO Bonaire, Cisco en Axians bouwen samen “Classroom of the Future”

Op vrijdagmiddag 25 februari 2022 vond bij ROC Mondriaan in Den Haag en op Bonaire bij de Scholengemeenschap Unit MBO iets bijzonders plaats: beide locaties zijn namelijk voortaan op een unieke manier met elkaar verbonden. Door het concept "Classroom of the Future" is met de nieuwste digitale technieken een unieke live online leeromgeving gecreëerd tussen ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire. Om de "Classroom of the Future" te illustreren gingen in totaal zo'n 30 studenten in Den Haag en Bonaire een live Cybersecurity Challenge met elkaar aan en demonstreerden daarmee de mogelijkheden van het ‘les-op-zeer-lange-afstand’- lokaal. De verbinding tussen Den Haag en Bonaire overbrugt een afstand van bijna 8000 km.

Beschikbaar maken van onderwijs

Het onderwijsconcept "Classroom of the Future" is opgezet om het ICT-beroepsonderwijs op Bonaire te versterken en kennis beschikbaar te stellen die voorheen niet toegankelijk was. Er zijn lokalen ingericht met apparatuur om de live verbinding tussen Nederland en Bonaire te realiseren, er wordt online over en weer lesgegeven, samengewerkt tussen studenten in Nederland en Bonaire en overlegd tussen docenten van beide scholen (teach-the-teacher). Ook is er een docent van ROC Mondriaan gedetacheerd naar Bonaire.

ICT-opleiding 2.0 op Bonaire

Met ingang van augustus 2020 startte op Bonaire de ICT-opleiding Systems and Devices, allround (N3) en expert (N4) en werd over de zeeën heen samengewerkt door beide scholen. Echter met het ontwikkelen van de "Classroom of the Future" lijkt het – terwijl je bijna 8000 km van elkaar verwijderd bent - alsof je tijdens de les gewoon met elkaar op één plek bent. 'Het is nu ICT 2.0!', zoals één van de studenten het noemt.

Bedrijven op Bonaire hebben grote behoefte aan gekwalificeerde ICT-ers op mbo-niveau. Een opleiding op dat niveau ontbrak op het eiland waardoor jongeren na hun vo-opleiding vertrokken om verder te studeren. Door het aanbieden van een "state of the art" ICT- opleiding zijn de jongeren niet meer genoodzaakt het eiland te verlaten en kan tegelijkertijd worden voldaan aan de wensen van het bedrijfsleven. Op dit moment volgen 36 studenten het eerste en tweede leerjaar van de BOL-opleiding (school&stage) en 9 studenten zitten in leerjaar 2 van de BBL (werken&leren).

VET – Vocational Education and Training

De School voor ICT van ROC Mondriaan bereidt een Internationale School voor VET-onderwijs voor. De ervaringen die worden opgedaan op Bonaire kunnen zich vertalen naar nieuwe omgevingen voor samenwerking met toekomstige partnerscholen wereldwijd.

Scholenband: Samen voor sterk beroepsonderwijs

Het opzetten van de ICT-opleiding bij MBO Bonaire is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire ondertekenden op 3 december 2021. Hierin werd afgesproken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. Beide scholen wisselden al zo’n twee jaar expertise uit op het terrein van MBO ICT onderwijs en de inhoudelijke begeleiding van mbo-stagiaires uit Bonaire bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Een en ander is mede mogelijk door financiële steun van het departement onderwijs van het eiland Bonaire én het Ministerie van Onderwijs in Den Haag. Unit directeur MBO Bonaire Liset de Keijzer: 'De langdurige samenwerking die we met ROC Mondriaan zijn aangegaan biedt ons een enorme kans het beroepsonderwijs op het eiland te versterken.'

Over de onderwijsinstellingen

MBO Bonaire als onderdeel van de SGB, is een brede scholengemeenschap met ruim 2000 leerlingen en studenten die onderwijs verzorgt in meer dan 30 opleidingen. ROC Mondriaan biedt in Haaglanden circa 240 mbo-opleidingen aan ongeveer 20.000 studenten en verzorgt onderwijs en educatie aan zo’n 5000 volwassenen. ROC Mondriaan organiseert het onderwijs kleinschalig op 26 scholen.