Op de foto staan de samenwerkingspartners in een X-vorm, die verwijst naar het nieuwe beeldmerk van LUX038. 

17 februari 2023

RIF-project LUX038 officieel van start

Op 16 februari werd de kick-start gegeven aan het RIF-project LUX038*. Partners in de RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo) gaan in co-creatie een bijzondere leer-/werkplek vormgeven en ontwikkelen. Aan de Ceintuurbaan verrijst LUX038: dé innovatieve technologische leeromgeving van de regio Zwolle, waar techniek, technologie, technische bedrijven en talentvolle mensen samenkomen. De verbouwing is nog in volle gang, maar binnenkort is de ruim 2700m2 industriële hal gebruiksklaar.

*LUX038 is één van de projecten waarvan de aanvraag in de tweede aanvraagronde 2022 van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo toegekend is. 

LUX038 is een leer-/werkplek voor cursisten, zij-instromers, studenten en aanstormend technisch talent uit het middelbaar onderwijs. Met name in de vakgebieden metaal- en metalektro, elektro, hout & meubel en afbouw & onderhoud. Vakspecialisten kunnen zich hier laten bijscholen, mbo-studenten werken hier aan projecten en leerlingen van middelbare scholen kunnen hier kennis maken met technische beroepen. De ruime locatie leent zich ook goed voor grote cross-over-projecten, toegespitst op hybride en innovatief onderwijs. Vanuit het bedrijfsleven zal worden begonnen met specifieke leven lang ontwikkeltrajecten.

De samenwerking tussen de deelnemende partners is uniek in de regio Zwolle. LUX038 is een antwoord op de grote vraag naar goed technisch personeel. Het techniekcentrum brengt mensen en technologie samen en verder. Hier worden doorlopende leerlijnen gecreëerd, die door docenten van de deelnemende onderwijsinstellingen en hybride docenten uit het vakgebied worden vormgegeven.

Het hele bericht lees je op de website van het Deltion College

Samenwerkingspartners Lux038

De pps LUX 038 bestaat uit partners uit de regio Zwolle in de sectoren Metaal & Metalektro (maakindustrie), Hout & Meubel en Afbouw & Onderhoud en kennisinstellingen.

Tijdelijke projectorganisatie

Vanuit Deltion is er een tijdelijke projectorganisatie ingericht bestaande uit projectleider Paul de Wit en kwartiermaker Jacquelien Diender. Mocht u vragen hebben over het project, neem dan contact op met een van hen. Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact op met Gerwin Peppelman, directeur OBM Oost, tel. 06-26621861.

Paul de Wit, Operationeel manager LUX038
pwit@deltion.nl
06-29089352

Jacquelien Diender, kwartiermaker LUX038
jdiender@deltion.nl
06-27353520

Aanleiding en doel project

Aanleiding
Er is een grote behoefte aan arbeidskrachten die kennis en vaardigheden uit moeten bouwen op het gebied van duurzaamheid, robotisering, digitalisering, automatisering, circulariteit en prefab/modulair bouwen. De snelle technologische ontwikkelingen en innovaties vergen daarnaast andere vaardigheden, zoals samenwerken, co-creëren, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, digitale vaardigheden en de juiste focus op een leven lang ontwikkelen. Van toekomstige medewerkers in de drie sectoren wordt steeds meer verwacht dat zij op een veilige manier multidisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken.

Doelstelling samenwerking
Het doel van deze samenwerking is om de studenten dicht bij de beroepspraktijk vaardigheden aan te leren waar het bedrijfsleven in toenemende mate behoefte aan heeft. De betrokken partners laten het regionale beroepsonderwijs in de sectoren Metaal & Metalektro, Hout & Meubel en Afbouw & Onderhoud nog beter aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. En daarbij ook de toegankelijkheid voor onderwijs verbeteren voor verschillende doelgroepen.