13 februari 2023

Regiobijeenkomsten “Toekomstverkenning studeren en kennisontwikkeling in 2040”

Sluiten de inrichting van het vervolgonderwijs en de wetenschap voldoende aan bij de behoeften van studenten, de arbeidsmarkt, het onderzoeksveld en de samenleving in 2040? Dit vraagstuk staat centraal bij de “Toekomstverkenning mbo, hoger onderwijs en wetenschap” die onlangs van start is gegaan. Als onderdeel hiervan worden in maart 2023 vier regiobijeenkomsten georganiseerd. Iedereen met ideeën over de toekomst van studeren en kennisontwikkeling, is van harte uitgenodigd mee te praten.

Technologie en andere trends van invloed op onderwijs- en onderzoekstelsel
De wereld verandert snel. Onder meer door technologische innovaties en digitalisering. De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie, zorgen dat de vraag naar technologische vaardigheden en kennis in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Dit is van invloed op de inrichting van het onderwijs- en onderzoekstelsel. Hetzelfde geldt voor trends als internationalisering, migratie en vergrijzing en een studentenpopulatie met een steeds diversere achtergrond.

Toekomstverkenning: hoe verder?
In 2022 kondigde minister Robbert Dijkgraaf (OCW) de Toekomstverkenning aan om te komen tot een toekomstbestendig stelsel voor het mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap. Een stelsel dat aansluit op de (onvoorspelbare) toekomst. De verkenning wordt momenteel uitgevoerd door een consortium van vijf onderzoeksbureaus. Zij publiceren in juni 2023 een eindrapport, met daarin opties voor toekomstig beleid. Dit rapport zal vóór de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De reactie van Minister Dijkgraaf op het rapport volgt in het najaar van 2023.

Regiobijeenkomsten; praat je mee?
Als onderdeel van de Toekomstverkenning, worden er in maart 2023 vier regiobijeenkomsten georganiseerd: open gesprekken met ruimte voor vernieuwing en creativiteit.  Íedereen met ideeën over en interesse voor de toekomst van het vervolgonderwijs en de wetenschap is van harte uitgenodigd om mee te praten. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 1 maart: regiobijeenkomst Zuid
  • Woensdag 8 maart: regiobijeenkomst Midden
  • Donderdag 9 maart: regiobijeenkomst West
  • Woensdag 15 maart: regiobijeenkomst Noord

Aanmelden doe je via de website Toekomst van onderwijs en wetenschap