8 februari 2021 (laatste update: 15 september 2021)

Regelingen vanuit sociaal herstelpakket

Op deze pagina vind je een aantal actuele regelingen in het kader van leven lang ontwikkelen. Onder andere vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk. 

Subsidieregeling 'Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek' (EZK)

Werkgevers kunnen een financiële ondersteuning aanvragen als ze een nieuwe medewerker aannemen en laten omscholen naar een functie in de techniek of ICT. Deze regeling geldt ook voor omscholing van mensen die al in dienst zijn. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd. De regeling gaat 1 september open (en sluit op 1 december). Alle voorwaarden vind je hier.

NL leert door met inzet van scholing (SZW)

Begin september stond het laatste tijdvak open van de 'Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing'. In het najaar wordt bekend welke aanvragen van opleiders en opleiderscollectieven gehonoreerd zijn. De scholing uit de gehonoreerde aanvragen wordt kosteloos beschikbaar gesteld voor mensen die zich willen ontwikkelen via https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/

STAP-budget

In 2022 wordt ook het STAP-budget (individueel ontwikkelbudget) geïntroduceerd. Werkenden en werkzoekenden kunnen binnen deze regeling maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. Informatie voor opleiders om hun scholing te laten opnemen in het opleidingsregister van STAP is hier te vinden.

SLIM-regeling (SZW)

(48 miljoen in 2021 en ook in de jaren daarna hetzelfde bedrag)
Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg.

In 2021 is er nog één tijdvak waarin ondernemers de SLIM-regeling kunnen aanvragen. Van 1 september t/m 30 september 2021 loopt de aanvraagperiode voor individuele mkb-aanvragen. Mkb-ondernemers kunnen in dit tijdvak maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen (OCW)

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. Dit kan nog tot 1 november 2021. Voor meer informatie kijk je hier.

Regionale mobiliteitsteams en inzet scholing via praktijkleren in het mbo

35 regionale mobiliteitsteams gaan mensen helpen bij het vinden van nieuw werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de arbeidsmarkt en mensen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Meer regelingen

Ben je specifiek op zoek naar regelingen om je publiek-private samenwerkingsverband te financieren? Zoek dan verder in het overzicht op de website van Katapult.