27 maart 2023

Provincie Overijssel investeert opnieuw in learning communities binnen bedrijven

Voor verschillende provinciale opgaven, zoals de energietransitie, zijn voldoende deskundige vakmensen nodig. Dat is nogal een uitdaging. Daarom heeft de provincie Overijssel in 2022 het initiatief GasErop! financieel ondersteund. Met haar micro learning community aanpak levert dit initiatief een belangrijk bijdrage aan het human capital vraagstuk.
In de learning communities is concreet gewerkt aan vraagstukken uit het mkb. Samen met werknemers, leidinggevenden, studenten en docenten gedurende een periode van 10-20 weken.  

In 2022 zijn er mede door de provinciale ondersteuning 13 learning communities opgestart en afgerond. Ook is er een opleidingsprogramma voor facilitators ontwikkeld en zijn er een aantal nieuwe facilitators opgeleid.

De betrokkenen installatiebedrijven waren erg enthousiast over deze laagdrempelige manier van leren en ontwikkelen en innoveren in hun organisatie. Betrokken onderwijsinstellingen Saxion, Windesheim, Universiteit Twente en ROC van Twente hebben binnen TechYourFuture vanuit deze ervaringen en pilots een publicatie geschreven, hieronder te downloaden, waarin de ontwerpprincipes van deze learning communities als aanjager van de energietransitie zijn vastgelegd. Deze ontwerpaanpak kan door ieder type bedrijf gebruikt worden om ook mee aan de slag te gaan. De provincie Overijssel heeft het delen van deze kennis en ervaring ondersteund met een podcast die hieraan is gewijd. 

Mede op basis van de grote belangstelling en positieve resultaten heeft de provincie Overijssel ook voor 2023 budget ter beschikking gesteld om nog 10 micro learning communities binnen bedrijven te faciliteren. Hierbij zal er naast bedrijven in de energietransitie ook uitgebreid gaan worden naar bedrijven die zich bezig houden met circulariteit.
Hiermee zet de provincie Overijssel actief in op ontwikkelingen en aanpakken die kunnen bijdragen aan hun opgaven.

 

Bijlages en downloads

Publicatie Gas erop!
Download