27 oktober 2022

Personeel vinden en behouden: 'Belangrijk om nu voor STERK werkgeverschap te gaan'

Techbedrijven lopen tegen twee grote uitdagingen aan: het personeelstekort en een gebrek aan duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat je meer nieuwe medewerkers kunt vinden, binden en behouden? Carolien van Blitterswijk, programmamanager STERK  werkgeverschap, vertelt over het STERK-model en waarom het belangrijk is om hier nu mee aan de slag te gaan.

Magnetisch effect
Voordat Carolien in 2021 bij FME kwam werken, was ze jarenlang actief als adviseur Duurzame Inzetbaarheid. 'Dan gaat het om vitaal, competent en met plezier blijven werken op de lange termijn. Daarin begeleidde ik specifieke bedrijven. Nu vind ik het mooi om met FME voor de hele branche te werken. Want iedereen heeft met dezelfde uitdagende vraagstukken te maken. Hoe zorgen we ervoor dat we genoeg technisch personeel binnenhalen? En dat ze bij ons willen en kunnen blijven werken?'

Daar zijn verschillende oplossingen voor, die samen onder STERK werkgeverschap vallen. 'Het versterken van je werkgeverschap betekent dat het aantrekkelijker wordt voor medewerkers om bij jouw bedrijf te blijven werken. Wat je dan vervolgens ziet, is dat ze als ambassadeur naar buiten treden. Dat ze vrienden of bekenden aanraden om bij hen te komen werken. Zo bouw je een reputatie op die het makkelijker maakt om nieuw personeel aan te trekken. Je wordt een magneet.'

Onze analyse bevestigde dat het belangrijk is om er snel werk van te maken.

Onderwerpen voor een goed gesprek
Omdat veel leden van FME aangaven dit een belangrijk thema te vinden, is het opgenomen in onze meerjarenstrategie. Daarom ging FME vorig jaar op zoek naar een programmamanager voor dit thema. Dat werd Carolien. 'Ik ben begonnen met analyseren: wat gaat er goed in het werkgeverschap van de techbedrijven, wat gaat er minder goed, waar kunnen ze zich nu eerst op richten? Die analyse bevestigde nog eens dat het belangrijk is om er snel werk van te maken.'

'Uit die analyse kwamen vijf thema’s naar voren als verbeterpunten. Daar wilden we een praktisch raamwerk van maken. Het resultaat is het STERK-model.'

Het gaat om de volgende thema’s:

  • Samenwerking: prettig en productief samenwerken, binnen het bedrijf en met partners
  • Talentontwikkeling: essentieel om continu te ontwikkelen, individueel en gezamenlijk
  • Erkenning: een belangrijke drijfveer voor betrokkenheid, loyaliteit en inzet
  • Ruimte: autonomie en eigenaarschap stimuleren werkplezier en productiviteit
  • Kracht: zowel fysiek als mentaal, een basisvoorwaarde voor prestaties en plezier

Kortom: STERK. Door de krachtmeting in te vullen kunnen bedrijven zien hoe ze presteren op deze vijf gebieden. 'Ieder thema biedt houvast voor een goed gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers. Het zijn misschien niet de onderwerpen waar het in onze techbedrijven vaak over gaat, maar dat maakt juist het verschil. Zo kom je erachter hoe je een sterke, toekomstbestendige werkgever wordt.'

Veelbelovende ontwikkelingen
Veel techbedrijven zetten al grote stappen op weg naar STERK werkgeverschap, bleek uit de analyse. 'We zien bijvoorbeeld dat ze luisteren naar de wensen van hun medewerkers wat betreft de werk-privébalans,' zegt Carolien. 'Er wordt veel geëxperimenteerd met afspraken op maat. Een goede ontwikkeling op weg naar een vaste plek in het beleid.'

'Ook mooi om te zien is dat onze sector het opleiden en ontwikkelen van medewerkers heel serieus neemt. Er wordt meer in geïnvesteerd dan in andere sectoren. Het gaat dan wel vooral om de ontwikkeling van jonge medewerkers.'

'Een andere bevinding: mensen ervaren veel autonomie in onze sector, meer dan in andere sectoren. Je krijgt bijvoorbeeld de ruimte om mee te denken en mee te beslissen over innovaties en automatisering. De tevredenheid is wel groter bij medewerkers met een hbo-opleiding dan bij collega's met een mbo-opleiding. Dat is iets om aan te werken.'

'Op sommige aspecten lopen we weliswaar achter op andere sectoren, maar zien we wel een positieve trend. Dit geldt bijvoorbeeld voor leiderschap. We zien dat leidinggevenden uit onze sector ieder jaar beter worden in het voeren van het goede gesprek en het opvolgen ervan.'

Kies een thema waar je affiniteit mee hebt en betrek medewerkers erbij.

Groen licht
'Wat ik mooi vind, is dat alle lichten op groen staan,' zegt Carolien. 'Onze leden zien het belang van deze thema’s. We hebben dit thema op de gezamenlijke agenda met vakbonden staan, opleidingsfondsen staan erachter, er is aandacht voor in het overheidsbeleid. Het wordt dus breed gedragen. Daar word ik heel blij van. De wil om te verbeteren is er. De wil om het gesprek aan te gaan is er. En daar begint het mee.'

Waar hoopt Carolien op nu het STERK-model er is en bedrijven doelgericht vooruit kunnen? 'We hopen straks in onze data te zien dat medewerkers significant tevredener zijn over het werken in onze sector. Die tevredenheid kunnen we dan herleiden tot verbetering op de vijf onderdelen. Dan hopen we geleidelijk te zien dat hun tevredenheid ertoe leidt dat ze blijven – en dat ze als ambassadeur van hun werkgever optreden.'

'We hopen ook verbetering te zien wat diversiteit en inclusie betreft. Het aantal vrouwen in onze sector neemt amper toe en we zien dat vrouwen ook snel vertrekken. Mensen met een niet-Nederlandse afkomst zijn ook niet altijd tevreden over hun werk in onze sector. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt en er met plezier kan werken.'

Zo maak je een goed begin
'Uit de krachtmeting komen op alle vijf de thema's meerdere adviezen naar voren,' zegt Carolien. 'Ik zou aanraden: kies één thema om mee te beginnen en focus daarop. Dat hoeft niet per se het onderdeel te zijn waar je bedrijf het laagst op scoort.'

'Kies iets waar je affiniteit mee hebt, wat je haalbaar lijkt, en wat op draagvlak van bijvoorbeeld het management of de OR kan rekenen. Betrek medewerkers erbij, vraag door naar hun beleving en hun behoeften, en stel gezamenlijk prioriteiten. Dan gaat het onderwerp leven en laat je de organisatie zien dat het effect heeft. Een goede basis voor de andere onderdelen van STERK werkgeverschap.'

De oproep is daarom: doe de krachtmeting en ontdek hoe je scoort op de 5 thema’s van het STERK-model.