24 maart 2022

Oproep vanuit het Techniekpact voor gemeentes!

Er wordt de komende periode weer nieuw gemeentelijk beleid opgesteld. Beleid dat ook ingaat op de grote uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en de mensen die hiervoor nodig zijn. Nu al zijn er meer dan 130.000 vacatures in de sector techniek en ict. Alhoewel gemeentes niet verantwoordelijk zijn voor het gehele onderwijs & arbeidsmarkt dossier, kunnen zij via hun  faciliterende en agenderende rol op bepaalde thema’s zeker toch het verschil maken. Vanuit het Techniekpact geeft voorzitter Thea Koster nieuwe wethouders een aantal punten mee.  

  • Continueer bestaande samenwerkingen die zich met scholing of beroepsoriëntatie bezighouden en start niet allerlei nieuwe initiatieven. Transities kosten tijd. Het mooie is dat de laatste jaren samenwerkingen steeds meer thema’s gaan integreren. Technische hotspots worden zowel gebruikt in het reguliere onderwijs als in trajecten om mensen bij en om te scholen.

  • Voor voldoende technici is het van belang dat jongeren al op jonge leeftijd in aanraking komen met wetenschap en technologie en een brede doelgroep aan te spreken (meiden / jongeren met migratieachtergrond). Jongeren worden zo wendbaar en weerbaar (kansengelijkheid) en kunnen gerichter een keuze maken voor een profiel/ opleiding. De actualiteit is helaas dat de instroom in de technische profielen de laatste jaren dalende. Investeer dus als gemeente in deze basis.

  • Scholing in al haar facetten is de uitdaging voor de komende jaren. Scholing van werkenden om hunzelf en het mkb in de regio veerkrachtig te houden en om werkzoekenden toe te leiden naar bijvoorbeeld een klimaatbaan. Economisch en sociaal beleid komen hier steeds meer samen. Stuur hier actief op als gemeente en zoek hierbij de connectie met het beroepsonderwijs. Een overzicht van een aantal regelingen vanuit het rijk die deze uitdagingen faciliteren is hier te vinden.

  • Maak  gebruik van de kennis en netwerken vanuit het Techniekpact en zoek de interactie op met bestaande netwerken. Via sterktechniekonderwijs.nl en via Katapult vind je een aantal netwerken die in jouw regio actief zijn.

Op de monitor Techniekpact vind je alle relevante data rond de technische onderwijs- en arbeidsmarkt. Zo ook de instroom in de technische opleidingen in gemeentes. Eind april verschijnt de volgende update.

De nieuwsbrief van Techniekpact van maart 2022 staat geheel en al in het teken van de verkiezingen. Met good practices en maar ook wensen vanuit verschillende groepen om tot ‘nieuw’ beleid te komen.