Unsplash

26 maart 2024

Meer vrouwen in techniek door omscholing

Zoals bekend worstelen veel bedrijven om talent te vinden met de juiste (technische) vaardigheden om te kunnen blijven groeien. Niet alleen door de verdergaande digitalisering, maar ook door de energietransitie neemt de behoefte aan technisch geschoold personeel verder toe. Verduurzaming is niet alleen essentieel als het gaat om energie, maar is ook nodig voor de landbouwsector, ons transport en het aanpassen van gebouwen. Om dit te realiseren hebben we heel veel mensen nodig. We hebben dan ook te maken met een groot tekort aan werknemers voor de groene en digitale banen in Nederland. Tegelijkertijd is de tech-industrie een van de minst diverse sectoren, ondanks het feit dat diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan betere bedrijfsprestaties. Kortom, er is werk aan de winkel als we verder willen digitaliseren en verduurzamen.

Met het Actieplan Groene en Digitale Banen (AGDB) werken overheid, werkgevers, werknemers en de onderwijssector daarom samen om te zorgen voor meer technici. Dit heeft al een aantal mooie initiatieven opgeleverd, zoals Techniek Inclusief. Organisaties in de techniek, bouw en energie zetten zich hiermee in om te zorgen dat vrouwen en andere minder vertegenwoordigde doelgroepen zich welkom, thuis en veilig voelen bij werkgevers in de techniek.

Een ander initiatief dat eraan bijdraagt dat meer vrouwen kiezen voor technische en/of ICT-functies is de pilot die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met TechMeUp. TechMeUp heeft al laten zien dat door het wegnemen van financiële barrières bij ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, omscholing naar ICT ook voor hen mogelijk is. Met deze gezamenlijke pilot, "Meer vrouwen in techniek", kunnen nog meer vrouwen zich laten omscholen en wordt tegelijkertijd onderzocht of dezelfde methodiek ook kan worden toegepast voor de omscholing naar digitale of technische banen in de klimaat- en energiesector.

De eerste resultaten
Vanuit het AGDB heeft TechMeUp inmiddels zes vrouwen aan een renteloze lening geholpen om een IT-studie te financieren. Drie daarvan zijn zelfs al aan het werk in de sector.

Eén van de vrouwen die door de deze pilot met een renteloze lening is geholpen is Nirmal Hodge (zie kader). Het afnemende werk bij haar vorige werkgever motiveerde haar om zich om te scholen naar IT. Met de lening heeft ze haar lesgeld kunnen betalen, waardoor ze nu als productontwerper aan de slag kan. De andere vrouwen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de pilot hebben allen een verschillende achtergrond, variërend van zzp’er goede doelen en werknemer in de creatieve sector tot een student internationaal management. Onder hen ook een Oekraïense vluchteling met een master in biologie, die een bootcamp webdevelopment heeft kunnen volgen.

Omscholing naar techniek of ICT loont. Voor de vrouwen die hierdoor meer kunnen verdienen én voor het bedrijf waar ze werken. Niet alleen worden de technische talenten van deze vrouwen benut, maar het draagt ook bij aan de vermindering van het tekort aan technisch geschoold personeel. Daarom zullen we ook dit jaar doorgaan met de pilot waarmee we nog meer vrouwen kunnen ondersteunen bij het volgen van een technische opleiding. Met meer diversiteit in techniek zorgen we voor meer innovatie, meer creativiteit én betere bedrijfsresultaten, zoals meerdere onderzoeken al hebben aangetoond. 

Weet uw organisatie wat er nodig is voor de omscholing naar techniek of ICT? Op zoek naar technisch talent?
Om te onderzoeken wat er komt kijken bij de omscholing van vrouwelijk technisch talent naar klimaat- en energiebanen gaat TechMeUp in gesprek met opleiders, werkgevers en potentiële omscholers/studenten. Kunt u of uw organisatie hieraan bijdragen, dan kunt u contact opnemen met sarah@techmeup.nl.

Ook als uw organisatie op zoek is naar digitaal talent als Nirmal of een van de andere vrouwen (én mannen) dan kunt u een bericht sturen naar TechMeUp.

Meer informatie www.techmeup.nl