7 september 2021

Leven lang ontwikkelen voor volwassenen door praktijkleren in mbo: overhandiging bidbook Praktijkleren

Voorzitter van SBB, Adnan Tekin, heeft op 6 september 2021 het bidbook Praktijkleren digitaal overhandigd aan demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo is te lezen op de website van SBB. In dit bidbook zetten onderwijs en bedrijfsleven hun ambities uiteen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo.

Een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. De coronacrisis en de snel veranderende arbeidsmarkt laten zien dat mensen en bedrijven weerbaar moeten zijn en blijven. Vaardigheden en kennis op peil houden en op tijd bij- of omscholen is noodzakelijk, zeker voor vakmensen op mbo-niveau en werkzoekenden. Praktijkleren is daarom een gouden formule: leren op een werkplek met als resultaat een erkend diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. We moeten nu echt de brug slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Niet meer blijven praten over leven lang ontwikkelen, maar ‘doen’. SBB is de unieke en onmisbare schakel om het voor elkaar te krijgen.

Goede samenwerking

In het bidbook Praktijkleren presenteert SBB tien concrete voorstellen om een leven lang ontwikkelen voor volwassenen te stimuleren. SBB heeft onder andere inzicht in vraag en aanbod in sectoren. Met deze kennis is het mogelijk om extra leerbanen te werven in sectoren waar veel werk is of komt. En met mbo-certificaten en praktijkverklaringen volgt niet iedereen een hele mbo-opleiding. Zo kan onderwijs voor volwassenen flexibeler. Door praktijkleren hoeven volwassen werknemers niet terug in de schoolbanken, maar leren ze op een werkplek.

Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen scholen, bedrijven, sociale partners en de overheid van groot belang, zowel op regionaal als landelijk niveau. SBB faciliteert dit al jaren en heeft daarom een groot netwerk en een goed werkende infrastructuur om het leven lang ontwikkelen verder handen en voeten te geven.

Niet praten, maar doen

Volgens Adnan Tekin, voorzitter SBB, is het belangrijk dat we werk maken van leven lang ontwikkelen. "Mede door de coronacrisis, maar ook door grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en de energietransitie, verdwijnen en ontstaan beroepen. In bestaande beroepen moeten nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Daarom is praktijkleren van groot belang. SBB wil investeren in praktijkleren, waarbij leren op de werkvloer vanzelfsprekend wordt. Het is tijd om de schouders eronder te zetten en een leven lang ontwikkelen definitief te realiseren.”

Demissionair minister Koolmees: “Leven lang ontwikkelen en praktijkleren in het mbo, waarbij werken wordt gecombineerd met het doen van een mbo-opleiding of een deel daarvan, zijn belangrijk voor flexibele en sterke arbeidsmarkt en voor het aan de slag helpen en houden van werkzoekenden en werkenden. Deze vorm van ontwikkelen dient een gemeenschappelijk belang en heeft wat mij betreft de toekomst. Daarom vind ik dat deze onderwerpen een belangrijke plek verdienen op de formatietafel. Alleen samen kunnen de betrokken partijen – SBB, werkgevers en werknemers, het onderwijs, gemeenten, UWV, politiek en bestuur – van deze uitdaging een succes maken.”