©Vakkanjers

22 mei 2024

Leerlingen ontdekken de wereld van techniek en innovatie met Vakkanjers en FIRST LEGO League

De inschrijvingen voor de inspirerende onderwijsprogramma's Vakkanjers en FIRST® LEGO® League zijn geopend! Deze initiatieven zijn perfecte kansen voor scholen om leerlingen op een laagdrempelige manier te betrekken bij wetenschap en technologie. 

Vakkanjers is het lesprogramma waarin leerlingen vanaf groep 7 van het primair onderwijs tot en met de vierde klas van het voortgezet onderwijs oplossingen bedenken voor een technisch vraagstuk binnen een bepaald thema. Dat doen ze aan de hand van urgente en realistische opdrachten, passend bij hun leerjaar. Vakkanjers bestaat komend schooljaar 25 jaar en viert dat met een spectaculaire jubileumeditie met het thema Ruimtemissie Aarde: Blik op de Toekomst!  Hier vind je meer informatie over dit thema.  

FIRST LEGO League (FLL) biedt leerlingen van 4 t/m 15 jaar om spelenderwijs kennis te maken met robotica. Dit programma stimuleert niet alleen technische kennis, maar versterkt ook vaardigheden zoals teamwerk, probleemoplossing en communicatie. Door deel te nemen aan FLL, leren leerlingen complexe problemen aan te pakken en werken ze samen aan innovatieve oplossingen. Dit jaar gaan leerlingen de onderwaterwereld verkennen met het thema SUBMERGED. Meer informatie over FLL vind je hier.  

FLL landelijke finale 2024

Landelijke finale FIRST® LEGO® League 2024 - ©FLL

De deelname aan deze programma's biedt meer dan alleen technische vaardigheden; het draagt bij aan de ontwikkeling van kritisch denken en samenwerking, essentiële skills voor de leiders van morgen. Scholen die zich inzetten voor het stimuleren van deze vaardigheden geven hun leerlingen de tools die nodig zijn om te slagen in een snel veranderende wereld. 

Over deze programma’s

Vakkanjers en FIRST LEGO League worden uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie. De programma’s zijn ontstaan om meer jongeren te enthousiasmeren voor techniek. De leerlingen ontwikkelen naast technische skills ook 21e-eeuwse vaardigheden als initiatief nemen, probleem oplossen en samenwerken. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.