27 juni 2024

Krapte op arbeidsmarkt voor techniek en ICT; toename van vrouwen in technische beroepen zet door

Update Monitor Techniekpact | Arbeidsmarktdata

In 2023 is het aantal mensen met een technisch beroep opnieuw gestegen, terwijl er nog steeds veel vacatures onvervuld blijven. De krapte op de arbeidsmarkt houdt dus aan. Vrouwen zijn in veel technische beroepen nog altijd sterk ondervertegenwoordigd, maar hun aandeel neemt gestaag toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die vandaag is gepresenteerd.

Hieronder een overzicht van de recente trends en ontwikkelingen in de technologische arbeidsmarkt.
Met technisch beroep als algemene term worden ook ICT beroepen bedoeld.

Aanhoudende krapte in techniek en ICT

 • In 2023 is er in alle regio’s van Nederland krapte op de arbeidsmarkt voor technische beroepen. Dit betekent dat het lastig is om vacatures te vervullen.
 • In het laatste kwartaal van 2023 zijn er 26.200 openstaande vacatures voor ICT-beroepen 78.900 en openstaande vacatures voor andere technische beroepen. In zijn totaal zijn dit 105.100 openstaande vacatures.

Groei aantal personen met een technisch beroep in 2023

 • In 2023 hebben 1.861.000 personen een technisch beroep, een lichte toename ten opzichte van het jaar ervoor.
 • Sinds 2013 is dit aantal personen met 25% gegroeid, terwijl de totale werkzame beroepsbevolking in deze periode met 15,5% groeide.
 • Hoewel er de afgelopen jaren een grote toename was van het aantal personen met een ICT-beroep, is er het laatste jaar sprake van een lichte daling. Het aantal personen met andere technische beroepen is daarentegen wel weer iets toegenomen.

Bouw, ICT en metaalindustrie grootste sectoren

 • De grootste technische beroepsgroepen zijn software- en applicatieontwikkelaars, ingenieurs en technici bouwkunde en natuur.
 • De sectoren met de meeste personen werkzaam in een technisch beroep zijn de bouw, ICT en metaalindustrie.

Toename van vrouwen in technische beroepen

 • Het aantal vrouwen met een technisch beroep is het afgelopen jaar verder toegenomen. De vertegenwoordiging van vrouwen in technische beroepen blijft daarmee gestaag toenemen. Van de personen met een technisch beroep, is 16,9% vrouw in 2023. In 2013 was dit nog 12,6%.
 • Vrouwen met een technische opleidingsachtergrond zijn echter nog wel vaker werkloos (4,7%) dan mannen met een technische opleidingsachtergrond (2,2%).

Wisselende vertegenwoordiging van vrouwen in technische beroepen en sectoren

 • In de sector bouw wordt 3% van de technische beroepen vervuld door vrouwen, een stijging ten opzichte van 1% een aantal jaren terug.
 • In de voedingsindustrie zijn vrouwen relatief meer vertegenwoordigd in technische sectoren (30%).
 • Vrouwen met een technisch beroep werken het vaakst in de sectoren ICT, voedingsindustrie en overige industrie, terwijl mannen het vaakst werken in de bouw, ICT of metaalindustrie.
 • In 2023 zijn binnen alle geanalyseerde technische beroepsgroepen de mannen in de meerderheid (in absolute aantallen).
 • Technische beroepsgroepen waar vrouwen relatief goed vertegenwoordigd zijn (meer dan een derde) zijn hulpkrachten bouw & industrie, medewerkers drukkerij & kunstnijverheid, productcontroleurs, biologen & natuurwetenschappers en architecten.
 • Beroepsgroepen waarin mannen zeer sterk in de meerderheid zijn (90% of meer) en vrouwen dus sterk in de minderheid, zijn bouwarbeiders afbouw, automonteurs, elektriciens & elektronicamonteurs, loodgieters & pijpfitters, metaalbewerkers & constructiewerkers, machinemonteurs, lassers & plaatwerkers, timmerlieden, elektrotechnisch ingenieurs, bouwarbeiders ruwbouw, schilders & metaalspuiters, productieleiders industrie & bouw en procesoperators.

Monitor Techniekpact

De Monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor zijn uitsplitsingen mogelijk naar achtergrondvariabelen zoals geslacht of regio. In de arbeidsmarktdata kunnen techniek en ICT worden onderscheiden. In de grafieken is het mogelijk om zelf filters aan en uit te zetten. Daarnaast zijn er voor de onderwijsdata vergelijkingstools beschikbaar om per onderwijsrichting eenvoudig meerdere vergelijkingen te maken.