Plenaire opening Jaarconferentie met (l) Techniekpactvoorzitter Thea Koster en (r) minister Adriaansens (EZK) ©TP

 

20 november 2023

Innovatie en samenwerking in de schijnwerpers bij Jaarconferentie Techniekpact

Op maandag 20 november werd de Jaarconferentie Techniekpact gehouden, met de Provincie Drenthe als gastvrouw voor deze jubileumeditie. De dag stond in het teken van kennisdeling, netwerken en het verkennen van de toekomst in de wereld van technologie. Een gevarieerd programma bood ruimte voor het uitwisselen van ideeën en het opdoen van kennis, met een mix van landelijke initiatieven en regionale samenwerkingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarktactiviteiten.

De conferentie trapte af met een plenaire sessie waarin Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact, terugblikte op 10 jaar samenwerking binnen het pact. Hierop volgde een panelgesprek onder haar leiding, met onder andere minister Micky Adriaansens (EZK), Willemien Meeuwissen (gedeputeerde Drenthe), Jos Kleiboer (directeur Koninklijke Metaalunie), en Marco de Jong (manager investering NOM).

Adriaansens, benadrukte het belang van regionale samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, stages en goede arbeidsvoorwaarden om technische posities te vervullen. Volgens haar dragen conferenties zoals deze bij aan het bevorderen van instroom in de techniek, actieve deelname en onderstrepen ze het belang van samenwerking tussen onderwijs, overheid en industrie voor de toekomstige groei en duurzaamheid van de Nederlandse technische industrie.

Naast updates over lopende initiatieven, zoals het Actieplan Groene en Digitale Banen, werden er diverse deelsessies gehouden. Onderwerpen varieerden van de rol van De Gouden Poort als toegang tot de techniek, skills, hybride docentschap, zij-instroom voor de energietransitie, talent van de toekomst tot bovenregionale samenwerking tussen po-vmbo-mbo. Werksessies behandelden onder andere modern werkgeverschap in 2023, het optimaliseren van verbindingen, de toekomst van de regio vanuit arbeidsmarktperspectief en het effectiever benutten van regionale samenwerking in het kader van de LLO-ambitie. In de decembernieuwsbrief van het Techniekpact volgt een uitgebreidere follow-up waarin al deze onderwerpen nader worden belicht.

Mjj 20231120 Techniekpact 48

Plenaire aftrap met minister Adriaansens (r) en Techniekpactvoorzitter Thea Koster (l) ©TP

Mjj 20231120 Techniekpact 23
Mjj 20231120 Techniekpact 91