28 februari 2023

‘Het is de kunst om de plannen nu van het papier te krijgen’

Er gebeurt heel veel in de techniek. Alles met het doel om de arbeidsmarkttekorten tegen te gaan. Na een aanvalsplan in het najaar vanuit de technische branches, volgde de brancheorganisaties in de ICT deze maand met hun aanvalsplan, direct gevolgd door het Actieplan Groene en Digitale Banen. Waarin de samenhang van deze sectorplannen en de inzet van het Rijk is geïntegreerd. Wat betekenen al deze plannen voor de sector? We vroegen het aan Techniekpactvoorzitter Thea Koster.

‘Laat ik beginnen met te zeggen dat ik enorm blij ben met wat er allemaal gebeurt’, zegt Thea Koster. ‘Het mooie van alles wat er nu ligt is dat het laat zien dat alle partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat de urgentie onderkent en gevoeld wordt door iedereen, weten we. Maar met deze plannen wordt echt de volgende stap gezet. Er is nu een aanpakstrategie! Het besef dat alleen door samen te werken de maatschappelijke opgaven die er liggen gerealiseerd kunnen worden is nu echt overal aanwezig.’

‘Zowel de sectoren, techniek en ICT, als de ministeries hebben goed werk geleverd,’ aldus Koster. ‘De techniekbranches met het aanvalsplan ‘Arbeidsmarkttekorten techniek, bouw en energie’ en bij de ICT-branches met het aanvalsplan ‘Chronisch tekort ICT’ers’. Voor wat de ministeries betreft hebben wij het dan over Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit zijn de drie verantwoordelijke ministeries voor het Actieplan Groene en Digitale Banen. Daarnaast hebben OCW en EZK samen een groeivoorstel ingediend om alle jongeren in het funderend onderwijs met techniek en ICT in aanraking te laten komen; een uitdaging die super essentieel is. En kwam SZW deze maand met de kamerbrief maatregelen arbeidsmarkttekorten. Ook daarvan zijn enkele maatregelen opgenomen in het Actieplan. De Techniekpact thema’s (instroom, PPS, docenten en LLO) komen overal goed in terug. Alles komt zo samen, en dat is goed want alleen zo kunnen wij meters maken’.

Koster zegt ook blij te zijn met de pijler - een van de vier - uit het nieuwe Actieplan Groene en Digitale Banen om de arbeidsproductiviteit te verhogen. ‘Ik heb al eerder geroepen dat het mij verbaast dat er wel veel middelen beschikbaar zijn om mensen om te scholen en weinig middelen om aan procesinnovatie te doen. Dit in het licht ook van de tekorten in alle sectoren. Het zijn wel nog plannen op papier. Het is nu de kunst om al deze plannen in uitvoering te krijgen. Uitvoering die vaak in de regionale context plaatsvindt en die we samen moeten doen. Iets dat perfect aansluit, wat in mijn ogen nu juist de kern en het succes is van het Techniekpact namelijk: het samenbrengen van regionaal eigenaarschap, interactie regio & Rijk en bovenregionale uitwisseling.

'Vanuit het Techniekpact gaan we daarom de drie ministeries en de sectoren helpen met het vormgeven van de uitvoeringsaanpak van het Actieplan Groene en Digitale Banen. We zijn hier al volop mee aan de slag’, vertelt Koster. 'Het moet straks duidelijk zijn voor iedereen op welke acties waar de kansen liggen en welke rol het Techniekpact hierop kan innemen. En hoe we, ook weer gezamenlijk, de voortgang op acties gaan monitoren. Inmiddels weten wij al dat er vanuit regionale partijen veel vraag is als acties op hybride docenten en de Gouden Poort.'

'Het Actieplan zal ook het belangrijkste bespreekpunt zijn op de komende reguliere overleggen van het Techniekpact (het liasonoverleg en de Landelijk Regiegroep Techniekpact). Een mooi moment om met de Techniekpactpartners tevens te verkennen wat de mogelijkheden zijn om op acties samen datagedreven aan de slag te gaan.’

Bijlages en downloads

Kamerbrief Actieplan Groene en Digitale banen
Download