2 mei 2023

Familiefestival laat Twentse jeugd hun technisch en creatief talent ontdekken

In mei 2023 vindt de 8e editie van het Maker Festival Twente plaats. Het familiefestival bestaat dit jaar uit drie onderdelen waar bezoekers kennismaken met maken en techniek. Tijdens dit regiobrede makersfestijn kunnen kinderen en jongeren, met familie en vrienden, in verschillende labs technologische, creatieve en innovatieve maakactiviteiten volgen.

De onderdelen waaruit het Maker Festival Twente (MFT) bestaat zijn: een of meerdere Maakdag Festivals in elke Twentse gemeente (1 t/m 31 mei), het meerdaagse Maker Festival in Roombeek Enschede (4 t/m 7 mei) en een online & fysiek randprogramma (15 maart t/m 31 mei).

Maakregio Twente
De wereld om ons heen verandert snel, onder andere door technologische ontwikkelingen en digitalisering. Deze wereldse gamechangers hebben ook impact in Twente, en zijn een inspiratie voor de Twentse sectoren techniek, creatieve economie en de maakindustrie. Kinderen en jongeren hebben het nodig om zich een beeld te vormen van de toekomst, hoe deze eruit kan zien en welke vaardigheden zij nodig hebben.
Het MFT laat hen daarom in hun eigen omgeving hun talent ontdekken en deze nieuwe maakwerelden ervaren. Onder begeleiding van professionele techniekcoaches of makers stappen zij in een wereld van maken, ontwerpen, programmeren, kunst en media. En ze ontdekken wat Twente te bieden heeft als innovatieve Maakregio!

Thema MFT: Futures Literacy
Het aanreiken van handvaten om de (technologische) ontwikkelingen van de toekomst te begrijpen of mede vorm te geven is van onschatbare waarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema van het Maker Festival Twente dit jaar Futures Literacy is. Futures Literacy gaat uit van het idee van “using the future to innovate the present”.
‘Er is niet langer maar één toekomst, er zijn meerdere toekomsten mogelijk. Als mens moeten wij leren ons hiertoe te verhouden en flexibel en adaptief te zijn ten aanzien van verschillende toekomstscenario’s. Door met lokale partners een leerecosysteem te vormen - waar het MFT onderdeel van uitmaakt - en creatieve maakactiviteiten aan te bieden krijgt elk kind in Twente de kans deze vaardigheden te ontwikkelen.’, aldus Wilja Jurg, directeur van Tetem.

Maakcultuur dichtbij
Dat het festival met deze aanpak impact heeft blijkt wel uit het succes van vorig jaar. Een deel van het Maker Festival toert daarom ook dit jaar door de regio en doet van 1 t/m 31 mei elke Twentse gemeente aan. Zo kan iedere inwoner uit Twente in de eigen bibliotheek, het theater of kulturhus experimenteren met creatieve (maak)technieken.

Op iedere Dagfestival is er een FilmLab, RobotLab, MaakLab, MediaLab waar kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ze allerlei nieuwe technieken en technologieën leren. Ook kunnen ze hun eigen werk exposeren in het ExpoLab, gemaakt tijdens het lokale maakplaatsenprogramma dit voorjaar. Op verschillende locaties is ook werk van professionele lokale makers te zien in het KunstLab en KennisLab. Hier laten experts zien en ervaren hoe maaktechnieken worden gebruikt in hun werksituatie, door te kijken, beleven en te doén!

Jurg vervolgt: ‘In samenwerking met cultuurpartners, speeltuinen, bibliotheken en partners in het sociale domein hebben we een uitgebreid randprogramma ontwikkeld. Zo kon iedere inwoner van Twente vrijwel elke dag iets beleven of ergens aan meedóen! Het is bijna onmogelijk niet in “the maker-mood” te komen!.’

Het complete festivalprogramma vind je op makerfestivaltwente.nl