15 maart 2024

Energy Skills: een geslaagde publiek-private samenwerking in de installatietechniek

Energy Skills is een opleidingstraject, opgezet in regio Gorinchem en een samenwerking tussen onderwijs, overheid en regionaal bedrijfsleven. De samenwerking is ontstaan als reactie op de groeiende behoefte aan geschoold personeel in de installatietechniek, waar veel midden- en klein bedrijven in de regio mee kampen. Het programma richt zich op zij-instroom en leidt werkzoekenden op voor een carrière in de energietransitie.

Succesvol omscholen door middel van een opleidingstraject
In de regio Gorinchem heeft 90% van de bedrijven minder dan 10 mensen in dienst, welke gezamenlijk zo’n 27% van de werkgelegenheid bieden. Deze en andere mkb-ers hebben vaak wel de ambitie om te groeien, maar de capaciteit om zij-instromers op te leiden ontbreekt. Daarom hebben regionale installatiebedrijven, het i_lab en Sity Academy de handen in één geslagen en met elkaar een opleidingsprogramma van 15 weken ontwikkeld om werkzoekenden op te leiden voor een carrière in de installatietechniek.

Van december 2023 tot maart 2024 heeft het eerste traject plaatsgevonden. Vijf deelnemers gingen aan de slag met het opleidingsprogramma. Alle vijf de deelnemers waren in dit geval statushouders met allen hun eigen drive om aan de slag te gaan in de installatiesector. Zij hebben het programma succesvol doorlopen, hun certificaat ontvingen zij op 15 maart jl. Na afronding van het traject hebben ze allemaal direct een baan gevonden in de sector. Het tweede opleidingstraject gaat in mei van start.

Innovatief
Het opleidingsprogramma van 15 weken biedt een breed scala aan praktische vaardigheden om kandidaten voor te bereiden op een beroep in de installatiesector.  De deelnemers krijgen één dag per week les van een deelnemend bedrijf, één dag in de week van een docent en twee dagen in de week doen de kandidaten ervaring en werknemersvaardigheden op bij Sity Academy. Na een aantal lesweken vinden er meeloopdagen plaats, de deelnemers lopen dan verschillende dagen mee op de werkvloer met de monteurs van de bedrijven.

In het programma wordt echt de basis gelegd voor een carrière in de installatietechniek: van het beheersen van ventilatiesystemen tot loodgieterswerk en van het bedraden van panelen tot het interpreteren van technische tekeningen, dit programma omvat alle essentiële aspecten die nodig zijn voor een carrière in de installatietechniek.

Ervaring bedrijven
Deelnemende bedrijven zijn Paans, Royal van der Leun, Vroegh Installatietechniek, Aquarius, Otter Installaties en Klimaatservice. De werknemers van de bedrijven hebben het traject positief ervaren, zij gaven aan dat het voorbereiden en lesgeven hen op een andere manier liet nadenken over het dagelijkse werk. 'Je moet goed nadenken over hoe je jouw werk op een begrijpelijke manier overbrengt aan de deelnemers, wat ook voor jezelf weer leerzaam is. De taalbarrière maakt het soms lastiger om bepaalde technieken over te brengen, maar door het leren in de praktijk en met een creatieve benadering kom je er met elkaar wel uit', geeft een werknemer aan die een van de lessen heeft verzorgd.