27 oktober 2022

Energietransitie vraagt om veel vakmensen

Een van de sectoren waarover in het klimaatakkoord van 2019 afspraken zijn gemaakt is Energiesysteem (voorheen Elektriciteit). Er wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame (schone) stroom door zonnepanelen en windturbines. Deze energietransitie vraagt om veel vakmensen.

Ook vergt het een nieuw energiesysteem (vandaar de nieuwe naam) waarin de energie-infrastructuur wordt aangepast en vooral uitgebreid, zoals kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Daarnaast zijn slimme oplossingen noodzakelijk voor o.a. batterijen, het maken van waterstof en andere innovaties.

Bron: Website UWV - Werk.nl

Welke beroepen zijn er nodig?
In de publicatie, die UWV in samenwerking met de SER Taakgroep arbeidsmarkt en scholing en SBB heeft gemaakt (hieronder te downloaden), is in kaart gebracht welke vakmensen er precies nodig zijn. Beroepen die hiervoor nodig zijn, zijn vaak (elektro)technisch van aard. Denk aan elektriciens/installatiemonteurs E, monteurs elektriciteitsnetten (laag, midden- en hoogspanning) en lassers. Ook zijn er veel technische beroepen in de voorbereiding én afronding bij betrokken, zoals vaklieden grond-, weg- en waterbouw, grondverzetmachinisten, kabelwerkers en stratenmakers. Daarnaast zijn er projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars nodig.

Naast technici worden er ook andere beroepen gevraagd. Veel systemen worden op afstand gemonitord waarbij data geanalyseerd moet worden. Ook zijn ict’ers nodig om bijvoorbeeld elektriciteitsnetten te beveiligen. De bouw en aanleg van windturbines en zonneparken worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap door onder andere landschapsarchitecten, beleidsadviseurs ruimtelijke ordening en milieu en planologen.

Al langere tijd is er een tekort aan al deze beroepen. Dat maakt het lastig voor werkgevers om vacatures te vervullen. Deze beroepen zijn namelijk niet alleen nodig voor de klimaatwerkzaamheden, er is ook in het algemeen veel vraag naar. Het aantal vacatures voor de relevante beroepen voor het Energiesysteem is de afgelopen tijd gestegen tot ruim 48.000 in het 2e kwartaal van 2022.

Scholingstrajecten
Door het hele land heen zijn er opleidingstrajecten waarin UWV, opleidingsinstituten en werkgevers samenwerken om zij instromers om te scholen tot een (technisch) beroep dat nu hard nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het leerwerktraject tot monteur laadpalen in Zuid-Holland, monteur laagspanning in Achterhoek en Twente en het leerwerktraject tot Energieprestatieadviseur met doorgroei tot energieconsultant in Noord-Nederland. Maar er zijn natuurlijk veel meer relevante trajecten waar landelijke en/of regionale WSP en RMT’s bij betrokken zijn.

Werkzoekenden kunnen gewezen worden op de kansen die klimaatbanen bieden. Mogelijk hebben ze hier zelf nog niet aan gedacht, of zijn ze er niet mee bekend. Werkzoekenden met interesse in een scholingstraject, kunnen dit kenbaar maken via kansenindetechniek@uwv.nl. Meer informatie is hier te vinden. 

Bijlages en downloads

Publicatie Klimaatbanen Energiesysteem
Download