Leerling tijdens de Skills Talent finales 2022

13 mei 2022

DSP, een digitaal zakboekje waar opleiders wat aan hebben

Het Digitaal Skills Paspoort (DSP) biedt niet alleen kansen voor werknemers en werkgevers, het schept ook mogelijkheden voor opleiders in de bouw- en infra. Nu de "Proof of Concept" loopt komen ook zij in aanraking met het DSP en dat smaakt naar meer!

Het Digitaal Skills Paspoort geeft een beter zicht op de ontwikkeling van studenten, en daarnaast scheelt het ook veel tijd in de verslaglegging. Daarnaast kunnen docenten veel beter maatwerk bieden aan studenten, omdat duidelijker is waar de behoeften liggen. En misschien wel een van de grootste voordelen; leermeesters kunnen beter betrokken worden bij het ontwikkeltraject van de student én korte lijntjes onderhouden met de opleider.

Voordelen opleider
Henk Melissant (opleider bij STC Techniek) ziet deze voordelen ook. 'Bij ons op de opleiding lopen studenten tweemaal stage in de chemische procesindustrie. Gedurende deze stages moeten ze een verslag maken, waar bewijsvoering ook een onderdeel van is. Dit gebeurt nu op de "ouderwetse" manier, gewoon met pen en papier. Ik denk dat je met een Digitaal Skills Paspoort het proces van de leerling veel beter kunt volgen. Nu heb ik als begeleider aan het eind van de stages altijd een enorme bult werk om de verslagen na te kijken. Met een digitaal paspoort kan ik als begeleider continu monitoren en dus ook veel eerder bijsturen',  aldus Henk.

'Je wilt niet weten wat het doet met hun zelfvertrouwen. Skills heb je niet alleen in de vingers, maar ook in je hart.’

Van stagiair naar vakkracht
Wat veel opleiders zullen beamen is dat een diploma prachtig is, maar ook altijd een momentopname. Juist daarom is de focus op diploma’s eigenlijk te groot volgens Henk. STC Techniek staat goed bekend in de sector om de kwalitatieve opleidingen en hij hoort altijd hetzelfde terug van opdrachtgevers. 'Ze hoeven niet allemaal tienen te halen, als ze maar goede handen hebben.' Daarnaast zorgen skills ook voor zelfvertrouwen. Als Henk de jongens in het 3e jaar van hun stage terug ziet komen, ziet hij een hele andere houding. Ze hebben in de praktijk kunnen laten zien wat ze waard zijn. Met een Digitaal Skills Paspoort kun je dit proces goed in kaart brengen.

'Doen is mijns inziens altijd belangrijker geweest. Door het ‘te doen’ komt ‘het snappertje’. Deze jongens moeten iets ‘in de handen hebben’ voor de theorie op z’n plek valt.'

MEER WETEN?
Op dit moment loopt de "Proof of Concept" van het Digitaal Skills Paspoort. Meer informatie vind je hier.

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst op de website van Bouw en Infra vakkrachten