Bron: Unsplash

17 februari 2022

Digitale vaardigheden alsmaar belangrijker op arbeidsmarkt

De tijd dat werkgevers bij het aannemen van nieuw personeel alleen naar gevolgde opleidingen keken, lijkt voorbij. Werkgevers gaan namelijk in hun zoektocht naar nieuwe werknemers steeds vaker uit van vakkennis en vaardigheden. Daarbij vinden zij digitale vaardigheden één van de belangrijkste. Dat is te lezen in de publicatie "Werkgevers vragen om vakkennis en vijf vaardigheden", die UWV heeft uitgebracht op haar website werk.nl.

Tijdens een door UWV uitgevoerd onderzoek in het najaar van 2020, gaf 24% van de werkgevers aan digitale vaardigheden één van de vijf meest essentiële competenties te vinden bij het aannemen van nieuw personeel. De andere vier belangrijke vaardigheden volgens de werkgevers zijn: klantgerichtheid, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden en samenwerken. De noodzaak van digitale vaardigheden laat zich zien in het grote aantal beroepen waarin mensen werken met computers, tablets of andere mobiele apparaten. Het wordt ook belangrijk om data te begrijpen.

Niet alleen in kantoorbanen

Niet alleen in kantoorbanen zijn digitale vaardigheden belangrijk:

  • In de detailhandel worden personal digital assistants (pda’s) of tablets gebruikt om snel te zien of een product nog op voorraad is of dat een product bij een ander filiaal beschikbaar is.
  • Beveiligers werken steeds vaker met computers, omdat cameratoezicht belangrijker wordt.
  • Data zijn steeds belangijker in de land- en tuinbouw (data-gedreven teelt) en in de industrie, waardoor er efficiënter kan worden geproduceerd.
  • In de zorg wordt steeds vaker gewerkt met e-health-toepassingen, zoals zelfmeetapparatuur. Het is van belang dat zorgmedewerkers de resultaten hiervan kunnen aflezen en begrijpen.
  • Leraren werken met digitale leermiddelen, elektronische leeromgevingen en met leerlingvolgsystemen, waarmee zij de voortgang van leerlingen bijhouden.

Welke digitale vaardigheden passen bij welk beroep?

Om op basis van vaardigheden tot betere matches tussen vraag en aanbod te komen, is op werk.nl het UWV-arbeidsmarktdashboard "Skills en beroepen" beschikbaar. Daarin is na te gaan welke taken en vaardigheden van een minder kansrijk beroep mogelijk passen bij een ander, kansrijker beroep. Zo is daarin ook te ontdekken in welke beroepen digitale vaardigheden nog meer van pas kunnen komen. Dat helpt werkzoekenden, die digitaal vaardig zijn, om nieuwe inzichten te krijgen in hun zoektocht naar een baan. Het dashboard ‘Skills en beroepen’ is op dit moment sterk in ontwikkeling en wordt nog verder uitgebreid.