iStock

8 maart 2024

De techniek steeds meer vrouwgericht!

Terugblik op de Terugkomdag van Techniek Inclusief

'Waarom zijn er zo weinig vrouwen te vinden op de technische werkvloer en wat kunnen we doen om dat te veranderen?' Dat was de vraag waar elf bedrijven vorig jaar mee van start gingen tijdens de kick off van het lerend netwerk "Techniek Inclusief", een pilotproject onder pijler 1: instroom en behoud van nieuwe doelgroepen binnen het Aanvalsplan arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie. Tijdens de Terugkomdag van Techniek Inclusief op 6 februari 2024 kwamen de deelnemende bedrijven opnieuw bijeen, en wat blijkt: door aan de slag te gaan met een gerichte aanpak voor vrouwen, is het aantal vrouwen in de organisaties daadwerkelijk toegenomen!

Alle bedrijven zagen het belang in van divers talent voor hun organisatie. De grote vraag was alleen: hóe doe je dat? Het vraagt om een andere denkwijze en aanpak, zowel in de communicatie extern als intern van jouw organisatie. Cijfers laten nog steeds zien dat 17% van de medewerkers in de techniek vrouw is en gemiddeld 70% van het aantal vrouwen in de techniek binnen tien jaar de sector weer verlaat. Terwijl divers talent, waaronder ook vrouwen, een potentieel is voor bedrijven in de techniek voor innovatie, kwaliteit van dienstverlening, veelzijdigheid aan skills, een plezierige werksfeer en tevreden medewerkers. De elf deelnemende bedrijven zijn aan de slag gegaan om als organisatie te zorgen dat iedereen die graag in de techniek aan de slag is of wil, zich welkom, thuis en veilig voelt bij hen in het bedrijf. 

Bedrijven aan de slag
Dit project bestond uit zes sessies, steeds met een verdieping op een bepaald bedrijfsaspect. De sessies begonnen met bewustwording, over (onbewuste) vooroordelen, over wat de verschillen in behoeften en wijze van aanspreken is tussen mannen en vrouwen ten aanzien van werk en over wat nodig is om vrouwen zich thuis te laten voelen in de organisatie. Gastsprekers vertelden tijdens de sessies over hoe zij met diversiteit en vrouwen aan de slag zijn gegaan en wat de positieve resultaten daarvan zijn voor hun organisatie. Onderdeel van het project was dat de deelnemende bedrijven direct zelf ook werk hiervan hebben gemaakt: ze hebben hun bedrijfseigen processen onder de loep genomen en ieder bedrijf heeft op eigen wijze acties ondernomen. 

Voor het ene bedrijf was de eerste stap om in gesprek te gaan met de vrouwen binnen hun organisatie, om te horen wat volgens hen de eerste verbeterpunten zijn. Andere bedrijven zijn gelijk aan de slag gegaan om op de foto's van hun website meer vrouwen in de techniek in beeld te brengen en in de werving teksten en beelden te gebruiken die ook vrouwen aanspreken. Ook zijn de bedrijven van start gegaan om de basisbehoeften in de organisatie op orde te brengen en te zorgen dat zij een fijne werkomgeving bieden voor vrouwen.

Dat de bedrijven gelijk handvatten kregen om stappen te kunnen zetten en het gesprek te kunnen voeren in de organisatie, heeft volgens de bedrijven geholpen om heel concreet aan het werk te gaan en een plan te hebben waar je naartoe werkt. Het project heeft volgens de bedrijven hun ogen geopend. Ze ervaren dat ze nu weten hoe je aan de slag kunt, dat ze echt al meer vrouwen bereiken en dat aandacht voor divers talent een waardevolle impuls geeft in de eigen organisatie, ook onder de huidige collega's. De bedrijven hebben inmiddels ook meer vrouwen in dienst, in zowel technische functies als in leidinggevende functies.

Wil jij ook meer vrouwen in jouw organisatie aantrekken en behouden?

Voor organisaties die willen starten met het aantrekken en behouden van vrouwen in de organisatie, presenteren de partners van het Aanvalsplan een checklist "Met vrouwen bereik je meer!". Deze checklist is heel praktisch over wat er nodig is in de basisbehoeften op de werkvloer, welke eerste stappen gezet kunnen worden om in de werving en selectie meer vrouwen aan te spreken en wat helpt om vrouwen ook te behouden in de organisatie.

De Checklist "Met vrouwen bereik je meer!" vind je hieronder. 

Bijlages en downloads

Checklist "Met vrouwen bereik je meer!"
Download