17 mei 2023

De kracht van een open blik

Ben je je als organisatie bewust van de wijze waarop je communiceert? Of blijf je doen wat je deed en krijg je dus wat je kreeg? Afstemmen op je doelgroep is meer dan een platte wervingscampagne. Want als je meer vrouwen wilt aannemen, zul je toch echt moeten weten hoe en waarmee je ze raakt. De vierde bijeenkomst - d.d. 16 mei 2023 - van Techniek Inclusief stond in het teken van Werving & Selectie.

'STERK werkgeverschap, dát is wat we hebben nodig hebben om oplossingen te bieden aan de maatschappelijke transities waar we in Nederland voor staan.' Caroline van Blitterswijk, Programmamanager bij FME, valt gelijk met de deur in huis: 'STERK staat in de metaalsector voor "Samenwerking, Transitie, Erkenning, Ruimte en Kracht". Want de transities waar we doorheen moeten mogen dan vaak technisch van aard zijn, het zijn de werknemers die het mogelijk maken.' Van Blitterswijk vervolgt: 'Dat is letterlijk mensenwerk. En daarom faciliteren we de dialoog over goed werkgeverschap, zowel in als tussen organisaties. We zetten bijvoorbeeld in op "vrouwen in de techniek", omdat ook hun kwaliteiten nodig zijn om de maatschappelijke transities slim aan te pakken. Daarvoor zullen we samen moeten leren én krachten bundelen.'

Bestaande patronen loslaten
Ailsa Leadbetter, senior projectmanager bij VHTO, geeft een voorbeeld van een vacaturetekst voor "timmerman", waarin de werkgever niet langer de nadruk legt op de functie, maar juist op wat er mogelijk is. De persoon die solliciteert staat centraal, in plaats van de vraag van de werkgever. En daarmee laat je volgens haar veel duidelijker zien wie je bent als bedrijf. Goed om eens bij stil te staan: Hoe kun je jouw eigen denkwijzen loslaten en anders naar je tekst kijken zodat je meer aansluiting vindt bij de doelgroep die je wilt bereiken?

Leadbetter legt uit dat je bereik ook groter en gevarieerder wordt als je een gemengd team met sterk uiteenlopende achtergronden betrekt bij jouw werving en selectie. Verschillende perspectieven zorgen samen voor een frisse blik op je wervingskanalen, functieprofielen en opgestelde vacatures. Als je die feedback stap voor stap doorvoert, krijg je automatisch nieuwe invalshoeken en meer diversiteit. 

Manlijk, vrouwelijk en genderneutraal
In de discriminatiewet ligt vast dat je niet actief op zoek mag naar een specifieke gender. Maar sommige functietitels als receptioniste, secretaresse, directeur of timmerman stralen impliciet al een bias uit. Door "m/v/x" achter de titel te plaatsen laat je duidelijk zien dat je iedere persoon aanspreekt. Rahel de Vrind (VHTO): 'Soms moet je oude denkwijzen doorbreken. Jongeren kijken bijvoorbeeld heel anders naar functietitels dan oude generaties. Denk aan het noemen van "medior"-niveau bij een functie, zodat jonge mensen kunnen inschatten of de functie hen uitdaagt. Of gebruik termen zoals "een echte IT-ninja", wat tot de verbeelding spreekt.' En verder heb je ook feminiene en masculiene woorden: woorden die meer vrouwen of juist meer mannen aanspreken. Vrouwen vinden het bijvoorbeeld belangrijker om te weten wie je bent, dan wat je wel of niet kunt. 'Gebruik feminiene woorden en je ziet gelijk dat er meer vrouwen solliciteren', aldus De Vrind.

Wees je bewust van jouw manier van communiceren en de wijze waarop je die afstemt op jouw doel. Het kan heel zinvol zijn om een andere benaderingswijze te proberen. 'Tag bijvoorbeeld eens vijf vrouwen voor jouw vacature met het verzoek dat zij ook weer drie vrouwen taggen, of betrek meer dan één vrouw in jullie sollicitatieprocedure en stel met hen ook eens de transparante selectiecriteria vast', adviseert Leadbetter.

IKEA-model
Harald Petry, van Material in Motion bevestigt dat het veel oplevert om je als bedrijf open te stellen voor een gevarieerde groep mensen. 'Het heeft met zoveel méér te maken dan met werving en selectie alleen. Het gaat erom hoe je jouw processen en cultuur in de organisatie inricht.' De dienstverlening van Material in Motion vraagt bijvoorbeeld om een flexibele inzet die soms zelfs per twee uur kan verschillen. Om snel te kunnen schakelen in het aantrekken en inzetten van nieuwe mensen hebben ze daarom de werkprocessen zo laagdrempelig mogelijk ingericht. 'We hebben enorm geïnvesteerd in wat wij het "IKEA-model" noemen. Door elke activiteit visueel te maken en stap-voor-stap uit te schrijven, is bijna iedereen in staat om bij ons aan de slag te gaan', vertelt Petry.

Van de 500 medewerkers werken er momenteel 250 in vast dienstverband en 250 in een flexibele schil. Beide groepen bestaan voor 40 procent uit vrouwen met een technische functie. Daarnaast hebben ze maar liefst 55 nationaliteiten in huis. Petry: 'Diversiteit en inclusie horen geen programma of doel op zich te zijn. Je moet de organisatie zo vormgeven dat iedereen respect voor elkaar heeft, bij jou aan de slag kan en wil blijven.'

Om iedereen een kans te geven op werk heeft Material in Motion daarvoor onder andere ook haar loonhuis transparant vormgegeven en blind hiring ingevoerd. 'Wij kennen geen arbeidstekorten, en kiezen er bewust voor om met uitzendorganisaties te werken. En we zorgen ervoor dat we voortdurend IKEA-proof en LEAN blijven.' Petry voegt eraan toe dat niet elk bedrijf het op deze manier kan en wil inrichten. 'Ontdek wat de aard en kracht van jouw organisatie is. Dan kun je de processen zo vormgeven dat je toegankelijk wordt voor een divers publiek en daar kun je dan weer je werving en selectie op afstemmen. Het is niet een platte wervingscampagne, het gaat om het totaalplaatje. Pas als je dat voor ogen hebt, bereik je het duurzame effect.'