Unsplash

21 mei 2024

De digitale uitdaging bij de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Lerarenopleidingen moeten hun studenten voorop laten lopen in het gebruik en de overdracht van IT/ICT-toepassingen vanwege de snelle digitalisering. Immers, deze studenten begeleiden straks de komende generaties naar een heel nieuw IT-tijdperk. Al een paar jaar biedt de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs, Hogeschool Rotterdam, onderwijs aan op het gebied van Computational Thinking. Studenten en docenten uit de verschillende werkvelden kunnen aansluiten bij deze module. Anja van Vliet, manager leraren- en associatie degree opleidingen en assessmentcentrum van de Hogeschool Rotterdam, licht het hieronder kort toe.

Van Vliet: 'Computational Thinking is het praktisch en creatief inzetten van een structuur om bijvoorbeeld een (complex) probleem op te lossen door het op te splitsen. Deze splitsing moet dan leiden tot een code of algoritme wat door een mens of machine uitgevoerd kan worden. De uitdaging zit ‘m erin dat het probleem zodanig moet worden ge(her)formuleerd dat het met computertechnologie opgelost kan worden.'

Computational Thinking vergroot het vermogen van studenten/leerlingen om situaties te begrijpen, logische stappen te nemen en creatieve oplossingen bij vraagstukken te bedenken, ongeacht het vakgebied. 'Computationeel denken stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen', vervolgt Van Vliet. 'Het houdt dus in dat je naar een probleem of vraagstuk kijkt op een manier die toelaat dat een nog te bepalen structuur kan helpen bij de oplossing. In de praktijk gebruiken we hiervoor vaak een computer, een chip en/of een programmeertaal.'

In de praktijk
'Onze studenten gaan aan de slag met het toepassen van Computational Thinking voor hun eigen onderwijspraktijk en ontwerpen zelf een lessenserie of project voor hun school/opdrachtgever. Ik zie dat op verschillende manieren terug in de praktijk. Van studenten die met pen en papier een opdracht uitwerken, tot het aansturen van machines of een slimme kas op een compleet digitale wijze. Heel mooi om die diversiteit te zien!', zegt Van Vliet.
'En door deze aanpak ontstaat er een win-winsituatie; de student behaalt studiepunten en dus voortgang voor de studie, de werkplek krijgt de beschikking over uitdagend onderwijsmateriaal.'

Onderzoek, kennis en verbinding
Van Vliet: 'Binnen de lerarenopleiding voeren studenten onderzoek uit, in hoeverre zij AI kunnen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. Zij stellen hiervoor onder meer vragenlijsten op en analyseren diverse data. Er zijn veel mogelijkheden te ontdekken. Maar ook de kritische kant van het gebruik van AI, zoals ethische kwesties, moet in ogenschouw worden genomen. Verder heeft de hogeschool Rotterdam een kenniskring opgezet, AI & Ethiek die onder andere ons als lerarenopleiders ondersteunt bij de complexe vraagstukken rondom AI. Ook het werkveld kan een beroep doen op deze kennis(kring).'

'Het is een complex vraagstuk en gesprekken hierover, net als de onderzoeken naar AI in het dagelijks leven, zullen er dan ook altijd zijn. En dat is maar goed ook, gezien de snelle ontwikkelingen.', sluit Van Vliet af.

Kenniskring

Het programma AI & Ethiek houdt zich bezig met het op de kaart zetten van het onderwerp AI binnen het onderwijs bij alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Op dit moment doen zij dat door toe te werken naar een hub/lab. Wij verbinden onderzoek, onderwijs en mensen. Schalen onderzoek en onderwijs op dit thema. En samen met partners bouwen ze aan een ecosyteem. Het programma profileert zich HR breed.

Volg deze LinkedIn-pagina voor de ontwikkelingen.