Bart Rijs

8 februari 2023

CIV Maak en Smart Industrie lanceert uniek leertraject

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de Maak en Smart Industrie stimuleert iedereen om zich een leven lang te ontwikkelen tot de beste vakmens. Zij doen dit aan de hand van hybride, praktijkgericht onderwijs. Dat zij continu ontwikkelen en up-to-date houden. Zo is Bart Rijs, werkzaam bij Bruynzeel bij de afdeling Plaatwerk, de eerste leerling die gestart is met een leertraject dat uniek is in Nederland.

In 2019 is Bruynzeel Storage Systems, samen met een aantal andere werkgevers, in samenwerking met Gilde Opleidingen gestart met het ontwikkelen van praktijkgerichte onderwijsprogramma’s. Met als doel: aansluiten op de leervoorkeur van de student en de behoefte van het bedrijfsleven aan vaardigheden van de vakmensen van vandaag èn morgen. Deze activiteiten zijn gebundeld in het CIV voor de Maak en Smart Industrie.

Hybride leren
Er werd opgemerkt dat het (praktijk)onderwijs steeds vaker onvoldoende aansloot bij wat er vandaag de dag en ook in de toekomst aan kennis en kunde nodig is op de werkvloer. Verder leerde de ervaring dat vakmensen over het algemeen er een voorkeur voor hebben om theorie en praktijk op de werkvloer bijgebracht te krijgen. Met dit in het achterhoofd is er de afgelopen drie jaar gewerkt aan een “hybride leeromgeving”.

Input bedrijfsleven
Zo is het zogenaamde “meester-gezel traject” ontstaan waarbij Gilde het lespakket aanbiedt en een vakman uit het bedrijfsleven (“de meester”) op de werkplek de leerling tijdens zijn/haar werk begeleidt in het leren van zowel de theorie als de praktijk.
Het lesprogramma is samengesteld aan de hand van de input van het bedrijfsleven, en leer je binnen dit traject op de werkplek met de meest moderne apparatuur.

Leren in de praktijk
Bart Rijs, die vorig jaar bij Bruynzeel Storage Systems solliciteerde met alleen een horecadiploma en een berg motivatie om het vak van Plaatwerker te leren, is 1 september jl. gestart aan dit “meester-gezel traject”. Hij is blij dat hij in de praktijk, met zijn “meester” Frans Peters, het vak kan leren. De verwachting is dat Bart over twee jaar zijn mbo-diploma Constructiebankwerker in ontvangst kan nemen, laat Bruynzeel Storage Systems op Facebook weten.

Over CIV – Maak en Smart Industrie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de Maak en Smart Industrie is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Met hybride, praktijkgericht onderwijs stimuleren zij iedereen om zich een heel leven lang te ontwikkelen tot de beste vakmens. Zo voorzien ze de Maak en Smart Industrie van de beste vakmensen. Nu, maar ook in de toekomst. Ze voorzien professionals van de juiste skills en kennis in de nieuwste technologieën door praktijkgerichte (om- en bij-) scholing. Zo zorgen ze ervoor dat het mbo en hbo-onderwijs nauw aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven.