13 december 2022

Brainport maakt werk van omscholing

Eén van de grootste uitdagingen voor bedrijven en organisaties in de Brainportregio is het vinden van personeel. Met het project "omscholingsaanpak Brainportregio" wil Brainport Development, samen met partners gemeente Eindhoven en gemeente Helmond, bijdragen aan het versnellen en versterken van omscholing in de krapteberoepen techniek & IT. Er wordt gewerkt aan structurele omscholingsroutes. Van werving van kandidaten en oriëntatie tot opleiding en de baan.

Het Leerwerkloket begeleidt individuele kandidaten door de omscholingsroute en adviseert werkgevers. Afgelopen 1 december is er een techniekdag georganiseerd waar potentiële omscholingskandidaten zich konden oriënteren binnen alle facetten van de techniek. Het uiteindelijke doel is om het project op te schalen en te verankeren in de regio. Zo levert het een blijvend voordeel op voor bedrijven en zij-instromers in de techniek.

Ontdekken welke mogelijkheden er zijn in de Brainportregio in IT of techniek? Je vindt het op de website van Brainport of neem contact op met Richard Kerste.