Marieke Wolthoff ©TP

24 november 2022

Als we niet linksom kunnen, dan gaan we toch rechtsom!

Blog

Het is donderdag, begin november aan het einde van de middag. Ik loop door de bossen van Zeist op weg naar landgoed Woudschoten. Omdat er geen pad is in de richting die ik op wil, pas ik mijn route aan en neem ik een andere weg, vrijwel gedachteloos. Iets wat we allemaal dagelijks doen: kunnen we niet links, dan gaan we rechts; is er een trein uitgevallen, dan laten we de NS-app een andere route zoeken. Voor veel dingen in ons dagelijks leven is het ‘anders organiseren’ vanzelfsprekend. We passen ons aan om het gewenste resultaat toch te krijgen. Maar waarom doen we dit niet voor alle grote uitdagingen waar we binnen het Techniekpact aan werken?

Ik ga niet zomaar naar landgoed Woudschoten: vandaag begint de jaarlijkse Woudschoten Chemie Conferentie, waar ik in mijn vrije tijd lid ben van de programmacommissie. Dit is dé plek waar ruim 350 scheikundeleraren, lerarenopleiders en technisch onderwijsassistenten (toa’s) vanuit heel het land elkaar jaarlijks twee dagen lang ontmoeten. Om kennis op te doen over vakinhoud, didactiek en nieuwe contexten zoals circulaire chemie. Deze tweedaagse heeft als doel: over de grenzen van je eigen klas kijken en van elkaar leren.

Vanuit het Techniekpact geef ik dit jaar samen met VHTO ook een sessie over genderbias. Via twee laagdrempelige "games" laten we jongeren – en met name meiden - anders naar hun eigen denkbeelden over beroepen en stereotyperingen kijken om zo hun interesse in bètatechnische opleidingen te vergroten.

Als we jongeren vroeg interesseren in bètatechniek, kiezen ze ook eerder voor een opleiding in deze richting. En dat is hard nodig! Niet alleen omdat we een groot tekort aan personeel hebben, maar vooral ook om de technische sector inclusiever te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld vrouwen met een andere blik naar vraagstukken kijken en met andere oplossingen komen.

Alleen met nieuwe doelgroepen werven of huidig personeel bijscholen komen we er niet! We moeten ook met elkaar anders naar het personeelsvraagstuk kijken. Iets wat steeds meer initiatieven mooi oppakken, zoals locatiedirecteur Twan van der Hazenkamp op een ander manier het onderwijsaanbod op zijn vmbo-school heeft vormgegeven. Of hoe netwerkbeheerder Stedin een gerichte aanpak voor zij-instroomtrajecten specifiek voor vrouwen is gestart.

Door een integrale aanpak kunnen we onze tekorten aan personeel oplossen. Het is altijd een combinatie van:

  • nieuwe doelgroepen werven;
  • werknemers opleiden en professionaliseren;
  • én personeelsbeleid slim en flexibel organiseren.

En hier mag ik vanuit PTvT met veel plezier aan bijdragen!

Over Marieke

Marieke Wolthoff werkt als senior projectleider bij het Platform Talent voor Technologie aan de programma’s Techniekpact en Sterk Techniekonderwijs. Daarvoor studeerde ze Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, met een master in Science Education and Communication.

Over de auteur

Marieke Wolthoff

Senior projectleider 
Accounthouder regio Zuidwest
E: m.wolthoff@ptvt.nl
M: 0611025312