Bron: Unsplash

21 november 2022

Acht toekenningen Regionaal Investeringsfonds mbo

In 2022 zijn in de tweede aanvraagronde voor het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)* 18 plannen ingediend. Hiervan zijn er acht toegekend, waarvan twee opschaal- en zes startsubsidies. De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 32,2 miljoen, waarbij € 10,5 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit de overheid. Ruim € 21,6 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering vanuit de regio’s. Deze ronde zijn 123 partners uit onder meer het bedrijfsleven betrokken bij één van de acht projecten.

*Met de RIF-subsidieregeling wordt samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven gestimuleerd. Voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

De meerderheid van de deelnemers richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen. Bouw en infra en Afbouw, hout en onderhoud staan hoog genoteerd.

Een voorbeeld is het RIF-project LUX 038. In dit publiek-private samenwerkingsverband werken de maakindustrie in de regio Zwolle en het Deltion College samen om studenten dichtbij de beroepspraktijk de vaardigheden aan te leren waar het bedrijfsleven in toenemende mate behoefte aan heeft. De betrokken partners laten het regionale beroepsonderwijs in de sectoren Metaal en Metalektro, Hout en Meubel en Afbouw en Onderhoud nog beter aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Ook verbeteren zij de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Andere populaire domeinen zijn Groen, Zorg en welzijn en Voedsel, natuur en leefomgeving.

Toegekende projecten
Naast LUX 038 zijn de volgende projecten in de afgelopen aanvraagronde zijn toegekend:

  1. Be Boost, Aventus
  2. House of Hospitality, ROC van Amsterdam
  3. Consortium Biologische Landbouw, Stichting Aeres Groep
  4. CIV WLP/OiS/YOULP, Stichting BVE Zuid-Limburg
  5. CIV Bio Sciences, mboRijnland
  6. Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving, Yuverta

Benieuwd? Bekijk dan de samenvatting van alle toegekende RIF-projecten (hieronder te downloaden). 

Subsidie aanvragen
In 2023 kunnen samenwerkingsverbanden voor het laatst subsidie aanvragen via de huidige regeling. Er zijn nog 2 aanvraagrondes, de eerstvolgende loopt van 1 tot en met 31 januari 2023.

Over het RIF

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.
Doel van het RIF: mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Bijlages en downloads

Samenvatting projecten RIF mbo - aanvraagronde #2 2022
Download
Infographic "Resultaten tweede aanvraagronde RIF mbo 2022"
Download