Home

Zuidoost

Landsdeel Zuidoost behelst Noord-Brabant (voor arbeidsmarktaanpak neemt West-Brabant ook deel) en Limburg.

landsdeeltrekker

Ton Wilthagen

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
Bestuurlijk portefeuillehouder arbeidsmarkt Economisch Netwerk Zuid-Nederland

Contact

Luuk Hammecher

l.hammecher@enzuid.nl

06 – 41577308

updates uit Zuidoost

Toekomstbestendig innoveren vanuit de ...

Onder de noemer Techniekcoalitie Limburg krijgen Limburgse ondernemers en hun ...

26 mei 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

Technologische Fontysopleidingen ...

Acht technologische opleidingen van Fontys Hogescholen starten in september 2020 met een ...

11 mei 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

meer

Landsdeel Zuidoost behelst Noord-Brabant (voor arbeidsmarktaanpak neemt West-Brabant ook deel) en Limburg.

Landsdeel Zuidoost bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 6 triple helix regio’s Midpoint Brabant (Midden-Brabant), Keyport 2020 (Midden-Limburg), AgriFood Capital (Noordoost-Brabant), Greenport Venlo (Noord-Limburg), Brainport regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) en Limburg Economic Development (LED) (Zuid-Limburg). Deze acht partners zijn verenigd in Economisch Netwerk Zuid-Nederland (voorheen Brainport Network).

Uitgangspunt binnen het thema Arbeidsmarkt is de New Deal om in Zuid-Nederland te komen tot een toekomstbestendige, evenwichtige, op Leven Lang Ontwikkelen gebaseerde arbeidsmarkt. Actielijnen zijn:

Landelijke strategische allianties voortzetten
ENZuid heeft zitting in het landelijk Techniekpact en levert input vanuit Zuid-Nederland aan de drie betrokken ministeries. Daarnaast onderhoudt ENZuid een strategische alliantie met het Landelijk Platform Talent voor Technologie en werkt ENZuid samen met Techniekcoalitie Zuid-Nederland van FME, Metaalunie, Techniek Nederland en hun O&O fondsen.

Inzicht verkrijgen in arbeidsmarktontwikkelingen
Naar behoefte van netwerkpartners, faciliteert ENZuid het tot stand komen van arbeidsmarktscenario’s en impactanalyses op regionaal en sectoraal niveau. Het platform Arbeidsmarktinzicht.nl geldt hierbij als een belangrijk in te zetten instrument.

Deelname aan Interreg project Werkinzicht
ENZuid is een partner in het Vlaams-Nederlandse Interreg project Werkinzicht dat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert door het ontsluiten en vrij beschikbaar stellen van grensoverschrijdende data. In projectverband wordt bovendien het Vlaamse open source systeem Competent, waarmee je vacatures en profielen kunt vertalen in skills, geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Tot het Vlaams/Nederlandse consortium behoren CBS, UWV, VDAB, Steunpunt Werk | KU Leuven, JADS, ENZuid en het Zeeuws Planbureau.

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT ZUIDOOST