Home

Techniekpact Zwolle

De handen ineen slaan om samen een sterker fundament te bouwen onder de toekomst. Regio en rijk kunnen daarin niet zonder elkaar. Dus maken we afspraken met elkaar over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Het benutten van de potentie uit de regio in combinatie met een pakket bèta-impulsen uit het rijk, leidt tot een versterking van de kenniseconomie en de technische industrie.

  • Intensiever betrekken van meer leerlingen in efficiënte technische promotietrajecten. Doel is kwart meer techniekinstroom mbo en hbo.

  • Verhogen van het studierendement naar +70% in 2017 en de stap van leren naar een technische werkkring naar +75% in 2017

  • Het behouden van vakmensen en het op- en bijscholen van medewerkers tot internationaal georiënteerde bètaprofessional