Home

Impuls voor Nederland en Twente

Techniekpact Twente

Contact

Ton Beune

t.beune@techniekpacttwente.nl

06-30721380

Angelique Fiselier

a.fiselier@techniekpacttwente.nl

06-53523777

Om in de toekomst over voldoende technisch personeel te beschikken dat nodig is om alle ambities van de regio en Topsectoren waar te maken, zullen bedrijven, opleidingen en overheid moeten samenwerken. Met een gezamenlijke investering in een continuüm van ontluikend bètatalent tot en met succesvolle en langdurige carrière in de Twentse hightech industrie.

  • Sterke regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, toegenomen enthousiasme voor bèta, meer instroom en beter prestaties.

  • Twentse bedrijven worden gezien als goede werkgevers en technici willen daar graag werken vanwege ontwikkelingsmogelijkheden, modern ondernemerschap, arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit.

  • Hoger opgeleiden uit binnen- en buitenland kennen Twente als innovatieve regio met interessante, brede carrière mogelijkheden, bedrijven creëren massa en verleiden professionals om zich in Twente te vestigen.

  • Mogelijke barrières voor internationale kenniswerkers (expats) om zich in Twente te vestigen worden weggenomen, het Twentse bedrijfsleven wordt gefaciliteerd en de regio internationaal versterkt.

  • Geïntegreerde aanpak over de hele arbeidskolom, inclusief herintreders tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie: www.techniekpacttwente.nl