Home

Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied

Contact

Elly den Harder

elly@platform-techniek.nl

06 20 91 26 38

Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied heeft twee doelen:

  • Het laat zien wat er in deze regio speelt en qua infrastructuur en netwerken1 is ingericht en gedaan is.

  • Het pact zetten we in als een hulpmiddel om de realisatie van ambities te versnellen en daarnaast te verbreden. Opereerden tot heden in deze regio gecoördineerd de elektro- en metaalsectoren, nu willen we daar de bouw en food/procesindustrie aan toevoegen.